BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


JAK ROZPOCZĄĆ NOWY ROK ROZRACHUNKOWY W PROGRAMACH BUCHALTER WIN ?


Jeśli chcemy wprowadzać dokumenty za 2024 rok w tym samym programie co dotychczas, należy:

 

  • wejść do programu Buchalter WIN i w opcjach głównych zmienić rok rozrachunkowy na 2024, zapisać zmianę klawiszem F2.
  • wejść do katalogu firmy A, przejść do modułu Administrator i włączyć serwis baz danych.
  • w czasie wykonywania serwisu program wyświetli komunikat "Brak kartoteki wspólników dla danego roku ! Czy utworzyć kartotekę na podstawie danych ubiegłorocznych ?", "Brak kartoteki towarów dla roku ... ! Czy utworzyć kartotekę na podstawie danych ubiegłorocznych?". oraz "Brak kartoteki amortyzacji dla danego roku ! Czy utworzyć kartotekę na podstawie danych ubiegłorocznych?". Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco wciskając klawisz "T".
  • po przeprowadzonym poprawnie serwisie można kontynuować pracę w nowym roku rozrachunkowym.

Uwaga ! Serwis baz danych należy przeprowadzić w podkatalogu każdej firmy.

Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z danych za 2023 rok należy wejść do opcji głównych programu i zmienić rok rozrachunkowy.

Czy można przenieść do 2024 roku dane właścicieli i amortyzacji bez wykonywania serwisu ?

Tak. Przy pierwszym wejściu w 2024

roku do danych amortyzacji (Kartoteki / Amortyzacja) lub danych właścicieli (Podatki / Wspólnik) program wyświetli analogiczne komunikaty jak w czasie serwisu. Należy potwierdzić pytania klawiszem "T".

Co zrobić, jeśli pytania zostały zignorowane i dane nie zostały przeniesione ?

Należy zamknąć program, wejść do podkatalogu danej firmy na dysku i usunąć w zależności od potrzeby pliki: b5towa24.dbf i b5towa24.mdx ( magazyn), b5amor24.dbf i b5amor24.mdx (amortyzacja) lub/i b5wspl24.dbf i b5wspl24.mdx (dane właścicieli), potem uruchomić program i przeprowadzić serwis baz danych. 

Jeśli chcemy wprowadzać dokumenty za 2024 rok w osobnym programie, uruchamianym nowym skrótem na pulpicie, należy:

  • zainstalować ostatnio wgrywaną aktualizację jeszcze raz, ale w nowym, osobnym katalogu na dysku. Katalog musi mieć inną nazwę niż dotychczasowe (może to być np. buch2024). Nazwę katalogu, w którym ma zostać zainstalowana aktualizacja można zmienić w czasie instalacji. W czasie instalacji należy również zaznaczyć, aby program nie był uruchamiany bezpośrednio po instalacji.
  • przekopiować ze starego katalogu do nowego katalogu głównego wszystkie pliki z rozszerzeniem .DBF oraz .FNT.
  • usunąć z nowego katalogu głównego wszystkie pliki z rozszerzeniem .MDX (jeśli będą).
  • uruchomić stary program z danymi, wybierając w opcjach głównych 2024 rok, wejść do podkatalogu firmy A i przeprowadzić serwis. Po przeprowadzeniu serwisu należy sporządzić archiwum danych dla firmy A za 2024 rok.
  • uruchomić nowy program, który zainstalowaliśmy, zmienić rok rozrachunkowy na 2024 i odczytać archiwum baz danych.

Uwaga ! Należy postąpić tak z danymi każdej firmy, którą chcemy przenieść.


 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa