BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 


GrafCAD v.1.0 DEMO cad101d.exe (21.01.2004) 2.22 MB

 Biblioteki elementów
(23.12.2001)

Biblioteki należy rozpakować i przekopiować do podkatalogu "BIBLIO" (jeżeli jest) lub do katalogu programu. Od tego momentu biblioteki będą dostępne w menu:

Rysunki/Biblioteka elementów/Odczytaj, przez ikonkę lub klawisz @


LP

Tytuł normy

Numer normy

Biblioteki

Podgląd/120 dpi

1

Symbole graficzne stosowane w schematach

Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania

PN-92/E-1200/02

0120002.arj

0120002a.bib

0120002b.bib

0120002a.gif

0120002b.gif

2

Symbole graficzne stosowane w schematach

Przewody i osprzęt łączeniowy

PN-92/E-1200/03

0120003.arj

0120003a.bib

0120003b.bib

0120003a.gif

0120003b.gif

3

Symbole graficzne stosowane w schematach

Przyrządy półprzewodnikowe i lampy elektronowe

PN-92/E-1200/05

0120005.arj

0120005a.bib

0120005b.bib

0120005c.bib

0120005d.bib

0120005a.gif

0120005b.gif

0120005c.gif

0120005d.gif

4

Symbole graficzne stosowane w schematach

Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej

PN-92/E-1200/06

0120006.arj

0120006a.bib

0120006b.bib

0120006c.bib

0120006a.gif

0120006b.gif

0120006c.gif

5

Symbole graficzne stosowane w schematach

Aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-92/E-1200/07

0120007.arj

0120007a.bib

0120007b.bib

0120007c.bib

0120007d.bib

0120007a.gif

0120007b.gif

0120007c.gif

0120007d.gif

6

Symbole graficzne stosowane w schematach

Przyrządy pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-92/E-1200/08

0120008.arj

0120008.bib

0120008.gif

7

Symbole graficzne stosowane w schematach

Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-92/E-1200/11

0120011.arj

0120011.bib

0120011.gif

8

Automatyka i pomiary przemysłowe

Oznaczenia na schematach

Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne

PN-89/M-42007/01

4200701.arj

4200701a.bib

4200701b.bib

4200701a.gif

4200701b.gif

9

Automatyka i pomiary przemysłowe

Oznaczenia na schematach

Oznaczenia funkcji systemów komputerowych

PN-89/M-42007/02

4200702.arj

4200702a.bib

4200702b.bib

4200702a.gif

4200702b.gif

10

Automatyka i pomiary przemysłowe

Oznaczenia na schematach

Symbole graficzne na schematach obwodowych

PN-89/M-42007/03

4200703.arj

4200703a.bib

4200703b.bib

4200703c.bib

4200703d.bib

4200703a.gif

4200703b.gif

4200703c.gif

4200703d.gif

11

Automatyka i pomiary przemysłowe

Oznaczenia na schematach

Symbole graficzne uzupełniające

PN-89/M-42007/04

4200704.arj

4200704.bib

4200704.gif

12

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne

Symbole graficzne i schematy układów

Symbole graficzne

PN-ISO 1219-1

Grudzień 1994

1219_1.arj

1219_1a.bib

1219_1b.bib

1219_1c.bib

1219_1d.bib

1219_1e.bib

1219_1f.bib

1219_1a.gif

1219_1b.gif

1219_1c.gif

1219_1d.gif

1219_1e.gif

1219_1f.gif

13

Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

PN-70/B01025

1025.arj

01025a.bib

01025b.bib

01025c.bib

01025d.bib

01025e.bib

01025f.bib

01025a.gif

01025b.gif

01025c.gif

01025d.gif

01025e.gif

01025f.gif

14

Symbole graficzne stosowane w schematach

Telekomunikacja. Komutacja i urządzenia peryferyjne

PN-93/E-01200/09

0120009.arj

0120009a.bib

0120009b.bib

0120009a.gif

0120009b.gif

15

Przetwarzanie danych. Symbole graficzne

PN-75/E-01226/09

01226.arj

01226.bib

01226.gif

16

Technika sygnalizacyjna. Symbole graficzne

PN-81/E-01235

01235.arj

01235.bib

01235.gif

17

Instalacje wewnętrzne wodociągowe

i kanalizacyjne

PN-84/B-01701

01701.arj

01701a.bib

01701b.bib

01701c.bib

01701a.gif

01701b.gif

01701c.gif

18

Centralne ogrzewanie.

Oznaczenia na rysunkach

PN-84/B-01400

01400.arj

01400.bib

01400.gif

19

Rury stalowe i kształtki.

Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych

PN-ISO 3545-3

3545_3.arj

3545_3.bib

3545_3.gif

20

Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne

oraz gazociągi i ich uzbrojenie.

Oznaczenia na planach i mapach.

PN-69/B-01530

01530.arj

01530.bib

01530.gif

21

Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna

Oznaczenia na mapach i planach.

PN-75/B-01420

01420.arj

01420.bib

01420.gif

22

Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.

Oznaczenia graficzne.

PN-B-01700 1999.

01700.arj

01700.bib

01700.gif

23

Automatyka przemysłowa.

Pneumatyczne elementy i układy dyskretne.

PN-78/M-42019

42019.arj

42019a.bib

42019b.bib

42019c.bib

42019a.gif

42019b.gif

42019c.gif

24

Rury stalowe i kształtki

Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych

PN-ISO 3545

3545_12.arj

3545_1.bib

3545_2.bib

3545_1.gif

3545_2.gif

25

Projekty budowlane

Oznaczenia na opracowaniach graficznych zagospodarowania placów budowy

PN-62/B-01034

01034.arj

01034_a.bib

01034_b.bib

01034_c.bib

01034_d.bib

01034_a.gif

01034_b.gif

01034_c.gif

01034_d.gif

 

 

 

 

 

Szata graficzna
(30.04.2002)

Pliki należy przekopiować do podkatalogu "SYSTEM" (jeżeli jest) lub do katalogu programu. Od tego momentu pliki szaty graficznej będą dostępne w menu:

Opcje/Paleta kolorów/Odczytaj


LP
Nazwa palety
Plik
Ekran
1
Seledyn
graf1.dac
2
Ciemna zieleń
graf2.dac
3
Jaśniejsza zieleń
graf3.dac
4
Zima
graf4.dac
5
Szara
graf5.dac
6
Atrament
graf6.dac
7
Stalowy
graf7.dac
8
eXPeryment
graf8.dac

Pliki szaty graficznej (*.DAC) mogą być modyfikowane i zapisywane przez użytkownika.


 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa