BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2009 rok / listopad

Pytanie
Mam problem z importem deklaracji RCA z programu Buchalter Win. tzn. program ten wygenerował mi ładnie i sprawnie deklarację RCA i DRA, eksportowałam je do Płatnika. W Płatniku robie tak: NARZĘDZIA/IMPORT DOKUMENTÓW/WCZYTANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW/WYBIERAM PLIK KEDU i tak do końca importu. I tu pojawia się problem bowiem importuje mi tylko deklarację DRA pomija RCA. Przy imporcie na stronie 6/6 sprawdziłam raport z importu, i tam jest napisane że raporty zostały pominięte z powodu braku identyfikacji ubezpieczonego lub ustawień zaawansowanych opcji importu. Nie wiem dlaczego je pomija bowiem wszystkie dane identyfikacyjne ubezpieczonych są prawidłowe typu PESEL,NIP,i z prawidłowymi danymi zostały osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Nie wiem co gdzie poprawić w Płatniku, nie chcę co miesiąc robić RCA ręcznie,tylko żeby importował Płatnik cały komplet. Nie wiem czy to może wina Buchaltera czy Płatnika??
Odpowiedz
Najprawdopodobniej ma Pani błędnie wpisany identyfikator w danych Pracownika, proszę sprawdzić, co ma Pani tam wpisane, powinna być literka P oznaczająca PESEL
 
Pytanie
jestem użytkownikiem Buchaltera od kilkunasty lat posiadam abonament na dwa programy czy w nowych wersjach zamierzacie państwo umieścić formularz Z-3 i Z-3a do ZUS ?
Odpowiedz
W najblizszym czasie wprowadzenie formularzy Z-3 i Z-3a nie jest przewidywane.
 
Pytanie
Programy pracują w sieci Windows, korzystając ze wspólnych plików baz danych na dyskach mapowanych sieciowo Z:/W sieci funkcjonuje print serwer D-link DP-300U, do którego przez port LPT wpięta jest drukarka OKI Microline 3321 - drukarka 9-cio igłowa 15'.Drukarka zainstalowana na komputerze roboczym wykorzystuje sterownik OKI ML 3321, poprzez port standardowy TCP/IP, protokół RAW nr portu 9100, wyłączony stan protokołu SNMP, procesor wydruku Win Print RAW. Strona testowa Windows drukuje się poprawnie.1. Drukarka prawidłowo drukuje wydruki rachunków i faktur w orientacji pionowej na papierze 10' - wydruk naturalnej wielkości,2. Natomiast wydruk na papierze 15' dla księgi oraz rejestrów VAT drukowany jest w nienaturalnej wielkości (znaczne pomniejszenie) -czcionki najprawdopodobniej graficzne, nie tekstowe. Wydruk rozpoczyna się od prawej strony w orientacji horyzontalnej, zamiast wertykalnej. Pozmianie w konfiguracji Windows wydruk ulega pomniejszeniu i drukuje się "do góry nogami".
Odpowiedz

Sprawa wydruków z BuchWIN wygląda tak, że program nie obsługuje wydruków znakowych. W Buchalterze II były dostępne cztery rodzaje wydruków księgi:

znakowy 10"
znakowy 15"
graficzny 1 str.
graficzny 2 str  
W BuchWIN są tylko graficzne o różnych rozmiarach arkusza: 

A4
A3
składanka 10"
składanka 15"
Wszystkie te wydruki są identyczne w formie do wydruku "graficzny 1 str." z Buchaltera II i drukowane w trybie pejzaż (landscape). Szerokość wydruku jest dostosowana do dłuższego boku papieru (297 mm dla A4,  420 mm dla A3) lub do długości składane (12").Zmienna jest natomiast ilość pozycji na stronie, która wynika z ustawienia górnego marginesu oraz zawartości poszczególnych zapisów księgi (niektóre zajmują więcej niż jeden wiersz).Dlatego, najmniej pozycji mieści się na wydruku A4 (krótszy bok papieru - 210 mm), a najwięcej na składance 15". Z tego co Pan napisał wynika, że z Buchaltera II robił Pan wydruki znakowe księgi. Jak napisałam powyżej, w BuchWIN takich wydruków nie ma i szybkie zaimplementowanie wydruków znakowych do BuchWin nie jest obecnie możliwe

 
Pytanie
Proszę o wyjasnienie następujących kwestii 1 czy można ustawić parametry w buchalterze aby sam liczył zwolnienie lekarskie ciążowe 100% 2 PIT-36 dla pracodawców brak możliwości rozliczenia dochodów zagranicznych załącznik PIT-ZG 3 Czy będzie możliwość robienia zeznań rocznych dla pracowników
Odpowiedz
W przypadku zwolnienia lekarskiego ciążowego płatnego 100% należy w programie w parametrach płacowych zmienić na czas wystawiania takiej listy zasiłek chorobowy, niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości jego automatycznego przeliczania.
Jeżeli chodzi o załącznik PIT-ZG do PIT-36 to wprowadzenie go zostanie przekazane programistom do ewentualnego wprowadzenia w przyszłych aktualizacjach.
Rozliczenia roczne dla pracowników są jak najbardziej dostępne w programie KARTOTEKI-PŁACE-PRACOWNICY-DRUKUJ-PIT40.
 
 
Pytanie
Pracowałam na wersji 5.03 i wgrałam wersję 5.04 i niechcący wykonałam konwersję i teraz juz w wersji 5.04 i wersji 5.05 nie mam dokumentów z 2008 roku jak je odzyskać
Odpowiedz
W podkatalogu firmy, bądź w głównym katalogu Buchaltera w zależności jak Państwo pracujecie, po wykonaniu konwersji stworzył się katalog o nazwie BAK, proszę odszukać katalog BAK z najwyższym numerem, np. BAK002 lub wyższym, następnie, proszę  utworzyć dodatkowy katalog programu np. Buchxxx ( wystarczy zainstalować ostatnią aktualizację do nowego katalogu) i przekopiować do niego zawartość katalogu BAK, powinny znajdować się tam pliki z rozszerzeniem dbf i oznaczeniem roku 08. Po przekopiowaniu plików proszę w nowo utworzonym katalogu upewnić się, czy dane są prawidłowe, następnie np. za pomocą archiwum przenieść je do właściwego katalogu Buchaltera.
 
UWAGA : PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KOPIĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PR
 
Pytanie
czy istnieje możliwość "kopiowania" faktury, tzn. ten sam odbiorca, ten sam produkt i cena, inna data i numer ???
Odpowiedz
Jak najbardziej istnieje możliwość skopiowania danego dokumentu, wykonuje się to w następujący sposób, należy ustawić sie  na dokumencie już wprowadzonym, nstępnie należy wcisnąć kombinację dwóch klawiszy CTRL+C, pojawi się wówczas okno w którym będzie możliwość wprowadzenia numeru następnego dokumentu oraz daty wystawienia.
 
Pytanie
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam zapytanie o możliwość współpracy Buchaltera Win z drukarką fiskalną Posnet Temo przy połączeniu USB (wirtualny port komunikacyjny) pod WinXP. Będę wdzięczny za jak najszybszą odpowiedź.
Odpowiedz
Transmisja między drukarką a programem Buchalter jest oprogramowana przez port RS232, a nie przez port USB, dlatego nie ma możliwości podłączenia drukarki do portu USB. Wirtualny port komunikacyjny w związku z tym nie sprawdzi się, gdyż nie zmieni portu USB w COM.
 
Pytanie
Przy pomocy programemu Buchalter, aktualnie w wersji WIN, pracuję już jedenasty rok. Opiszę tutaj problem, z którym spotkałem się. Nie jest to opis fachowy informatycznie, bardziej sa to spostrzeżenia użytkownika i problemy z tym zwiazane. Buchalter do naliczania PIT-5 początkowo wykorzystywał inny algorytm. Zmieniło sie to kilka lat temu. Wcześniej PIT-5 naliczany był każdorazowo z całego roku, a po tym odejmowano to, co było naliczone w poprzednim miesiącu. Obecnie naliczenie miesiąca w PIT-5 dodawane jest do poprzedniego naliczenia. Różnica na pozór niewielka, tym bardziej, że można naliczenie PIT sprawdzić statystyką księgi. Tyle tylko, że jeżeli wykorzystuje się program do prowadzenia wielu księgowosci, a klienci biura nie zawsze stosują sie do rygorów przynoszenia dokumentów na czas, lub dosyć późno donoszą tzw dokładki dokumentów, to taki jak obecnie sposób naliczania PIT-5 może doprowadzić do błędów w zaliczkach na podatek. Tak stało sie u mnie. Jeden z klientów doniósł dokumenty kosztowe, zostały one doksięgowane. Naliczenie PIT-5 nie zostało powtórzone.W związku z tym doksięgowane dokumenty nie zostały ujęte do naliczenia PIT-5 ani w tym, ani w następnych miesiacach. Wprawdzie zaliczki nie było ani w tym, ani w czterech następnych miesiącach, jednakże została zawyżona w szóstym. Gdyby naliczenie PIT-5 było robione wcześniej używanym w Buchalterze sposobem, zaliczka nie byłaby zawyżona, ponieważ program doksięgowane koszty doliczyłby w miesiącu następującym po miesiącu doksięgowania. Wprawdzie naliczenia miesiąca z dokładką dokumentów i naliczenie następnego miesiaca nie byłyby prawidłowe; jednakże wzajemnie kompensowałyby się. Przy obecnym sposobie brak takiej kompensaty. Błąd w naliczeniu PIT-5(z winy użytkownika oczywiście), wlecze się, aż użytkownik znajdzie go sprawdzając statystykę księgi. Statystyka księgi zawsze sumuje dokumenty bedace w księdze, naliczenie PIT-5 od pewnego czasu już tego nie robi. Swoim skromnym zdaniem uważam, że wcześniej używane naliczenie było lepsze, miałem przy nim wieksze zaufanie do programu. Proszę o rozważenie powrotu do poprzedniego naliczenia
Odpowiedz
Dziękujemy za sugestię, została przekazana programistom do ewentualnego
wprowadzenia w przyszłych aktualizacjach.Należy jednak zdawać sobię sprawę, że zmiana taka może sprawiać późniejsze problemy przy kontroli. Chodzi o to, że na rocznej deklaracji wykazywane są kwoty należnych zaliczek za poszczególne miesiące. Wynikają one z obliczeń za poszczególne miesiące. Oczywiście urząd skarbowy ma informację o tym, jakie zaliczki zostały zapłacone. Jeżeli na skutek poprawek w księdze okaże się, że należna zaliczka nie będzie zgadzać się z wpłaconą to będzie to powód co najmniej do składania wyjaśnień, jeśli nie do
zapłaty zaległości z odsetkami i konsekwencji karno-skarbowych.Bez względu na sposób obliczeń po prostu nie będzie można zapominać o ponownym przeliczeniu podatku po zmianie danych księgi.
 
Pytanie
Po kupnie nowego monitora miałem problemy z wyjściem po zakończeniu pracy w Buchalterze. Musiałem komputer przeładowywać "na twardo". Choć się na tym nie znam zacząłem sam coś kombinować, aby to naprawić. Nie pamiętam dokładnie w co wszedłem, ale wydaje mi się, że w OPCJE, a później w jakąś pozycję menu z prawej strony. Zmieniłem jakieś rozdzielczości. Może to chodziło o kartę graficzną? Pamiętam tyle, że były cztery opcje. Ja niepotrzebnie zjechałem na dół i zatwierdziłem tą czwartą opcję. No i stało się. Nie mogę uruchomić Buchaltera. Mam czarny ekran, a górnym rogu tego ekranu Mam również problemy z PIT-11. A mianowicie nie zbiera mi żadnych danych do rubryk.Wszystkie rubryki są wyzerowane jest tylko komunikat: OK i migający kursor (w kolorze lekko zielonym.
Odpowiedz
W przypadku pojawiania się czarnego ekranu po zmianie rozdzielczości należy usunąć plik buchvesa.cfg, który utworzył się na dysku C. Po jego usunięciu problem nie powinien sie już pojawiać. Jeżeli chodzi o PIT-11 i zerowe kwoty, to należy zatwierdzić ENTEREM zakres od...do..., wówczas wszystkie dane pojawią się na deklaracji.
 
Pytanie
Mam problem.Pracownik otrzymuje składnik wynagrodzenia,który jest opodatkowany,ozusowany,natomiast nie powinien być brany do wyliczenia średniej przy wyliczaniu np wynagrodzenia za czas choroby.W zakładce lista,składniki- ustawiam żeby nie był brany do średniej , a i tak jest brany.Czy ja coś nie tak robię,czy program jest z błędem.
Odpowiedz
W sytuacji, gdy dany składnik ma nie być uwzględniany przy wyliczaniu średniej należy zmienić ustawienie CZY WCHODZI DO ŚREDNIEJ na NIE  zarówno w składnikach jak i bezpośrednio na liście płac.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa