BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2009 rok / kwiecień

Pytanie
Po zainastalowaniu ostatniej tj 5.04.04 wersji Buchaltera stwierdzam, że nie mogę wydrukować PIT-11 ( nie pobiera danych z list płac) -same zera ( parcownik może zażądać PIT-11 i taki przypadek mam).
Odpowiedz

Aby dane z listy płac pojawiły się na PIT-11,należy zatwierdzić "enterem" okresu od-do

 
Pytanie
Jak naliczać wynagrodzenia płatne do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie mogę wpisac dat grudniowych ,wypłacając pensję 10 stycznia za grudzień roku poprzedniego
Odpowiedz

W przypadku gdy wynagrodzenie płatne jest do 10 następnego miesiąca listę płac w Buchalterze należy wsytawić w następujący sposób:
np.chcemy wystawić listę płac za miesiąc marzec ale płatne do 10 kwietnia, wybieramy lista płac numer 1 za miesiąć 4 (kwiecień), datę wypłaty wpisujemu 10.04.09,  dopiero po wejście w składniki F3 i ściągnięciu naprzykaład D11 wynagrodzenie zasadnicze tu wpisujemy okres od 01.03.09 do 31.03.10

 
Pytanie
Obecnie program jest użytkowany na komputerze stacjonarnym z Windows XP z portem LPT (klucz podpięty do LPT i znajduje się na złączce LPT) z drukarką USB(obsługa przez BVusb.exe). Planujemy likwidację PC-ta i zastąpienie go laptopem ....z Windows XP lub Vista. I tu rysuje się problem bowiem większość obecnie znajdujących sie laptopów nie posiada portu LPT. Jak w takim przypadku będzie pracował Buchalter skoro nie będzie można podłączyć do niego klucza?
Odpowiedz
Jeśli nowy komputer będzie posiadał system operacyjny Windows Vista, od razu mogę powiedzieć, że Buchalter na nim działał nie będzie i jedyne wyjście to przejście na program Buchalter Win (Windowsowy) z kluczem USB . Jeśli zaś chodzi o Windows XP również mogą być problemy, ponieważ w XP orginalny kod Dosa został zastąpiony  emulatorem DOSa, który nie tylko nie zawsze działa prawidłowo, ale i ma niski priorytet w stosunku do innych zadań systemu. Dlatego też przy zakupie komputera proszę poprosić sprzedawcę o zainstalowanie wersji demonstracyjnej, wykluczymy w ten sposób problem z działaniem programu. Jeśli wesja demonstracyjna się uruchomi pozostaje nam kwestja klucza. Ponieważ tak jak Pan wspomniał laptopy nie posiadają portów LPT, klucz który posiada klient należy wymienić na szeregowy, który z kolei można podłaczyć za pomocą przejściówki USB-COM. Przejściówka na jakiej program był testowany to USB-SERIAL ADAPTER jest ona importowana przez konsorcjum FEN  i ma oznaczenie Y-105. Natomist w przypadku gdy wersja demonstracyjna się nie uruchomi, pozostaje nam już tylko przejście na program Buchalter Win z kluczem USB tak jak w przypadku Windows Vista.
 
Pytanie
Czy jest możliwość by pliki buchaltera znajdowały się na dysku sieciowym a aplikację (BUCHALTERa II obecnie ver. 5.04 (DOS). ) uruchamiać na dwóch komputerach (ale oczywiście nie jednocześnie bo przecież licencja jest jednostanowiskowa)z podpiętym w danej chwili kluczem.
Odpowiedz
Owszem można tak zrobić ale do komputera, na którym aktualnie będziecie Państwo chcieli pracować musi być podpięty klucz, w przypadku zmiany komputera klucz trzeba będzie przenieść.
 
Pytanie
Chciałam się dowiedzieć, czy jest możliwość zmiany deklaracji VAT-7 z wersji 10 na 9 po ostatniej aktualizacji Buchalter II wer. 5.04.02. W naszym Urzędzie skarbowym niestety do końca roku 2009 nie będzie można zaopatrzyć się w deklaracje VAT-7 wersja 10, gdyż mają zapasy deklaracji VAT-7 wersja 9. W związku z powyższym bardzo proszę o odpoowiedź.
Odpowiedz
Możliwość wyboru wzotu deklaracji macie Państwo dostępny  w PODATKI-OPCJE, znajduje się tam parametr
- typ deklaracji VAT
i tam Państwo określą, na jakim wzorze dklaracji będą się rozliczać.
 
Pytanie
W jaki sposób wystawić w buchalterze fakturę wewnętrzną??
Odpowiedz
W programie Buchalter nie ma możliwości wystawienia faktury wewnętrznej, jest natomiast możliwość wydrukowania tego typu faktury do dokumentu wewnątrzwsólnotowego nabycia BUCHALTER-EWIDENCJE-ZAKUPY ustawiamy się na wprowadzonym dokumencie wewnątrzwspólnotowym, następnie DRUKUJ-WEWNĘTRZNĄ
 
Pytanie
Otrzymaliśmy od Panstwa CD z aktualizacja Buchaltera (zakupionego wczesniej od Panstwa firmy), niestety ta aktualizacja jest niemozliwa. Pojawia sie blad a wnikajac w jego wlasciwosci dowiedzialam sie ze "nie ma wystarczajaco miejsca na dysku" co z naszej strony jest niemozliwe. Bardzo prosze o informacje co moge z tym problemem zrobic, jako ze oczywiste jest ze potrzebuje uaktualnic Buchaltera tak szybko jak to tylko mozliwe.
Odpowiedz
Przypuszczam, że aktualizację do programu Buchalter II instaluje Pani na
systemie XP. Aby przebiegła ona prawidłowo, należy uruchomić ją plikiem
instnt.exe, wchodząc na zawartość płyty poprzez exploruj. Gdy pojawi się
plansza instalacyjna, na drugiej stronie należy odznaczyć pytanie: czy
zmodyfikować config.sys. Jeżeli zastosuje się Pani do w/w wskazówek,
instalacja przebiegnie bezbłędnie.
 
Pytanie
Dotyczy obiczania zasiłku chorobowego przy liczeniu zasiłku chorobowego dla 1/2 etatu buchalter wykazuje potrącenie jak dla całego etatu.
Odpowiedz
W przypadku pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu program zakłada, że pracownik pracuje pół miesiąca po 8 godzin i potrącenie wyliczane jest wg wzoru:
 
D11
_______      x IDCH
 
30 x1/2
 
 
D11 - wynagrodzenia zasadnicze
IDCH - ilość dni choroby
 
 
Dlatego w przypadkach gdy pracownik pracuje przez cały miesiąc po 4 godziny, niestety potrącenie należy wyliczyć ręcznie.
 
Pytanie
Jak można ustawić w Buchalterze II opcję drukowania na FV adresu e-mail?
Odpowiedz
W opcjach ewidencji na str. 5/5 znajduje się pole:
 
Dodatkowe informacje drukowane na dokumentach sprzedaży
 
Linia A
Linia B
Linia C
 
Pytanie
Przy robieniu miesięcznych PIT-4 nie zbiera kwoty zaliczki z umowy zlecenia- ryczałt
Odpowiedz
Stosownie do znowelizowanego art. 30 ust.1 pkt 5a updof od uzyskanych na
terenie Rzeczypospolitej  Dochodów z tytułu o którym mowa w art 13 pkt 2
lub 5-9 updof  pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 %
przychodu, pobiera się w tym wypadku  bez pomniejszania przychodu o koszty
uzyskania. Podatku tego nie pomniejsza się również o składkę na
ubezpieczenie zdrowotne lecz w całości odprowadza na rachunek Urzędu
Skarbowego właściwego dla siedziby płatnika w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek. Ryczałtu nie
łączy się zatem z zaliczką na podatek dochodowy od innych umów zleceń oraz nie
wykazuje się również w obliczeniu zaliczki na podatek tytułem PIT-4, (art.
42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W programie Buchalter
na dzień dzisiejszy nie ma możliwości automatycznego wyliczenia zaliczki na
podatek ryczałtowy, nie jest też wprowadzona deklaracja PIT 8AR. Dla
ułatwienia przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy odblokowaliśmy
filtr na  typ opodatkowania (ryczałt).
 
Pytanie
Proszę o informację w następującej sprawie. W dniu 24.03.2009r dokonałam u Was zakupu programu Buchalter Win 2008.12.Określiliście na stronie wymagania sprzętowe. Wszystko pasowało. Do momentu jak wprowadziłam dane a na zakończenie chciałam je zarchiwizować. Wtedy okazało się że muszę to zrobić na na dyskietkę. Problem w tym że program zainstalowałam na laptopie a tam mogę to zrobić jedynie na płytę lub pendrive. Czy mogę w jakiś sposób ominąć zapis na dyskietkę? W wymaganiach sprzętowych nie było informacji o konieczności posiadania napędu do dyskietek. Czekam na odpowiedź
Odpowiedz
Zapis archiwum może Pani tworzyć na dowolnym nośniku: pendrive, dyskietka,
dysk, czy też płyta CD, z tym że płyta musi być wielokrotnego zapisu, z
możliwością tworzenia na niej katalogów i system musi odczytywać ją jako
dysk twardy. Po wybraniu odpowiedniego nośnika, należy utworzyć na nim
katalog, którego nazwa nie będzie przekraczała 12 znaków. Następnie należy
wejść w Opcje Główne programu i przy Katalog Dla Archiwum wpisać symbol,
jakim system odczytuje dany nośnik, np. G: Przy zapisie archiwum program
poprosi o wskazanie nazwy podkatalogu, gdzie należy wpisać nazwę
identyczną jak utworzonego na nośniku. Postępując zgodnie ze wskazówkami archiwizacjapowinna przebiec bezbłędnie. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
Pytanie
Mam pytanie o program Buchalter pod windowsem, co oznacza 1 stanowisko - czy 1 komputer na którym działa program? ( chciałabym używać go w pracy na kompie i i na swoim laptopie w domu , w domu).
Odpowiedz
Program Buchalter Win na jedno stanowisko oznacza, że mogą Państwo w tym samym czasie pracować tylko na jednym komputerze. Program zabezpieczony jest kluczem elektronicznym i w czasie pracy na Buchalterze, klucz musi być wpięty do danego komputera. Jeśli chodzi o to, że chciałaby Pani pracować na programie w biurze i w domu, to nie ma żadnego problemu. Program może być zainstalowany na dwóch komputerach, musiałaby Pani jedynie przepinać klucz z jednego stanowiska pracy do drugiego. Dane pomiędzy komputerami można  przenosić  np. za pomocą archiwizacji. Archwizacji dokonujemy w programie, jest to forma kopii danych za dany rok rozrachunkowy, danej firmy.
 
Pytanie
Niedawno zakupiłem drukarke Hp Laser Jet 1100 i mam problem z jej użytkowaniem w buchalterze. Program nie widzi jej i wyświetla komunikat : włóż kartkę, Naciśnij dowlolny klawisz... Buchalter zainstalowany jest w Win 98. i pod nim drukarka działa poprawnie. Buforowanie zadań w trybie MS-Dos również jest włączone. Proszę o pomoc i rade w tej sprawie.
Odpowiedz
Komunikat, który Państwo opisują nie jest spowodowany nie rozpoznawaniem drukarki tylko ustawieniem typu papieru w parametrach wydruku, ustawiony jest zapewne  MASZYNOWY, po pojawieniu się tego komunikatu jeśli naciśniecie Państwo dowolny klawisz drukarka powinna zacząć drukować. Natomiast jeżeli zmienice Państwo typ papieru na PERFOROWANY komuniatu nie będzie i drukarka będzie pobierała papier z podajnika nie komunikując o tym.
 
Pytanie
Szanowni Państwo, proszę o wskazówki jak przeprowadzić właściwie przez rejestr zakupu zakup samochodu do działalności. Cena brutto 60 000,00 zł. Mogę odliczyć VAT do 6 000,00 zł. Wpisuję do rejestru zakupów całą fakturę, nie księguję do KpiR (tylko amortyzuję) i co dalej z tym VAT-em pobieranym do deklaracji VAT-7. Jak to zrobić, aby program właściwie wyliczył deklarację.
Odpowiedz
Wprowadzenie takiej faktury zależy od wartości samochodu, ale niezależnie od jej wysokości trzeba rozbić fakturę na dwie pozycje.
 
Jeśli VAT przekracza 6000 zł to powinno się wprowadzić następujące pozycje:
 
1 pozycja: w wartości netto trzeba wpisać taką kwotę, aby VAT wyniósł 6000 zł, wprowadzamy ją jako zakup inwestycyjny, czy odliczać VAT: TAK
2 pozycja: pozostałą wartość netto i pozostały VAT, zakup inwestycyjny, czy odliczać VAT: NIE
 
Jeśli VAT nie przekracza 6000 zł:
 
1. pozycja: 60 % kwoty netto, zakup inwestycyjny, czy odliczać VAT ? TAK
2. pozycja: 40 % kwoty netto, zakup inwestycyjny, czy odliczać VAT ? NIE
 
W obu przypadkach faktury nie księguje się i do amortyzacji należy wpisać samochód z wartością równą całkowitej wartości netto + VAT, który nie został odliczony.
 
Pytanie
Od przyszłego miesiąca będę ewidencjonowac sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej (która nie będzie współpracować z buchalterem) - bardzo bym prosiła o przesłanie informacji w jaki sposób powinnam w buchalterze księgować raporty kasy fiskalnej do księgi przychodów. Poza tym czy jest możliwość wygenerowania w programie vat-12?
Odpowiedz
Sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do programu Buchalter wprowadza się, w pierwszej kolejności do ewidencji sprzedaży raportem dobowym bądź miesięcznym jako sprzedaż bezrachunkową z podziałem na stawki vat, nastepnie tak jak w przypadku faktur vat przeksięgowuje się do ksiegi przychodów. Niestety nie ma vat-12.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa