BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2008 rok / październik

Pytanie
Nie chce aby mój pracownik miał dostep do wszystkich danych w programie, jak to zrobić ?
Odpowiedz
Program Buchalter jest wyposażony w system kontroli dostepów ustalonych hasłami, które podaje się przy uruchomieniu programu. Funkcja HASŁO pozwala na przydzielenie i modyfikacje praw dostępu uzytkowników do różnych funkcji programu. Przy pierwszym uruchomieniu programu hasła nie są ustawione. Zamiast hasła naciskamy [ENTER].
Po uruchomieniu funkcji HASŁO, na ekranie pojawi sie okno pozwalające na wprowadzenie (funkcja DOPISZ) nazw użytkowników i określenie do jakich funkcji programu osoby te mogą mieć dostep. Na pytania o dostep odpowiadamy T - tak lub N - nie. Hasło może sie składać z maksymalnie 7 znaków.
Osoba wpisana na pierwszym miejscu listy użytkowników jest traktowana jako ZARZĄDZCA i ma nieograniczony dostep do wszystkich funkcji programu. Tylko ta osoba ma możliwość uruchomienia funkcji HASŁO i modyfikacji zapisanych tam danych. Pozostali użytkownicy nie mają dostepu do ustawienia haseł. Zmiany nazw użytkowników, haseł i dostepów zostaną uwzględnione przy nastepnym uruchomieniu programu. W haśle sa rozróżniane duże i małe litery.
Domyślnie dostep dla nowo dopisanego użytkownika jest nieograniczony. Przy ustawianiu dostepów wyświetlają się kolejne okna z nazwami najpierw modułów programu, a nastepnie funkcji dostępnych w modułach. Oznacza to, że ktoś może mieć dostęp do przeglądania danych ale nie mieć możliwości np. dopisywania i modyfikowania. Kolejne okna są uruchamiane klawiszami strzałek w prawo, powrót do okna poprzedniego - strzałką w lewo. Litera "T" przy nazwie funkcji oznacza dostep, "N" - brak dostępu. Po zakończeniu modyfikacji dane trzeba zapisać.
Do udostępniania katalogów z danymi poszczególnych firm służy funkcja KATALOGI. Dla osoby wybranej wskaźnikiem pozycji na liście użytkowników wyświetla się lista dostepnych katalogów, którą można modyfikować. Jeśli lista jest pusta, osoba ta ma dostęp do wszystkich katalogów.
 
Pytanie
Nie mogę zainstalować nowej wersji programu buchalter z 5.01 ma 5.02. Pojawia sie komunikat "Brak wystarczającego miejsca na dysku". Komputer dwurdzeniowy i bardzooo dużo miejsca na dysku.
Odpowiedz
Proszę instalować aktualizację plikiem insnt.exe. Jest to instalator do dysków o dużej pojemności. Przy pytaniu "Czy modyfikować config.sys ?" proszę wybrać "nie" (ma nie być "krzyżyka").I powinno być ok. Plik instnt.exe mozna włączyć po wejściu w eksplorację płyty.
 
Pytanie
Po zainstalowania oprogramowania Buchalter 2007.01 na nowej jednostce, poprzedniej archiwizacji danych na starej i pomyślnym zaimportowaniu ich na nową, nie zostały skopiowane ustawienia (dane) zawarte w Buchalter/Kartoteki/PŁace/Pomocnicze- składniki i parametry. Ponadto nie przeniosły się; tabela podatkowa. Czy istnieje możliwość zaimportowania tych danych na nową jednostkę i czy będzie to możliwe dla wersji 2008.07
Odpowiedz
Dane, które Pani wymieniła nie zapisuja się w archiwum firmy. To są ustawienia globalne dla wszystkich katalogów. Może je Pani przenieść samodzielnie kopiując odpowiednie pliki:

1. B4PAPL07.DBF (parametry płacowe za 2007 rok)
2. B4TABE07.DBF (tabela podatkowa za 2007 rok)

Pliki trzeba przekopiować między katalogami głównymi (tzn. znajdują się w katalogu głównym i do nowego katalogu głównego mają też zostać wkopiowane). Po wkopiowaniu, z katalogu docelowego należy usunąć pliki o takiej samej nazwie, ale z rozszerzeniem .MDX.

Jeśli chodzi o wersję 2008.07 to polega na tym samym, tylko w tym przypadku pliki powinny mieć w nazwie rok 2008 (czyli .... 08.DBF).
 
Pytanie
Proszę o poradę w następującej kwestii: Prowadzę rozbudowę systemu w biurze rachunkowym, które posiada trzy licencje na Buchaltera II (5.x) i jedną- na Buchalter Win (wszystkie w wariancie sieciowym). Dotychczas każdy z komputerów miał swoją lokalną, cząstkowa bazę danych i dane klientów biura były rozproszone (każdy operator komputera obsługiwał tylko swoją pulę). Obecnie zapadła decyzja o przeniesieniu wszystkich baz na wydzielony serwer, tak, aby każdy z pracowników miał dostęp do globalnych zasobów. W związku z tym proszę o sugestie: 1. Jak przenieść bazy z czterech zasobów lokalnych na serwer tak, aby uniknąć mozolnego dopisywania ścieżek dostępu do katalogów poszczególnych klientów na dysku sieciowym? 2. Czy sugerujecie Państwo umieszczenie katalogu z plikami wykonywalnymi na serwerze, czy pozostawienie go na stacjach roboczych? 3. Czy istnieje możliwość integracji baz klientów (na szczęście są to nieliczne przypadki), których dane były przetwarzane na dwóch różnych stacjach roboczych, na zasadzie: w jednej bazie znajduje się księgowość, a w drugiej- dane dla ZUS-u ?
Odpowiedz

Buchalter nie instaluje się w systemie. Dane (pliki .dbf) również mogą być swobodnie przenoszone. Więc najprościej będzie jeśli na serwerze zrobi Pan instalację programu (z instalek, mogę je doslac mailem) lub zostawi Pan tą instalacje, która jest, nastepnie przeniesie wszystkie potrzebne katalogi siecią albo na pendrivie lub w inny sposób (jeśli miałoby to być wypalanie na płytę CD to pliki nalezy wcześniej spakować). Podkatalogi z danymi znajdują się w w katalogu głównym Buchaltera na danym komputerze. Wczesniej może Pan sprawdzić na psozczególnych stanowiskach w Buchalterze jak nazywają się katalogi dla poszczególnych firm. Można ro zrobić wchodzac w funkcję "KATALOGI". "Nazwa firmy" to nazwa widoczna na wykazie katalogów w programie, "nazwa katalogu" to folder na dysku.
Programy nie wchodzące w skład pakietu sieciowego (tak jak program nr ....) równiez mogą pracowac w sieci, ale w przypadku takiego osobnego programu nie ma możliwości nie dopisywania ścieżek dostępu. Wiec choćby ze względu na to jedno stanowisko sugerowałabym pozostawienie instalacji lokalnych i dopisanie ściezek dostepu do danych na serwerze.
Tylko w przypadku, gdy wszystkie stanowiska sa w pakiecie sieciowym mozna zroibć tak, że program jest zainstalwoany tylko na serwerze i w całości ciągnięty wraz z danymi przez inne komputery. Jeśli wolałby Pan takie rozwiązanie i w tym przypadku to mozna tak zrobić, tylko, że będzie to dotyczyło tylko 3 stanowisk z pakietu sieciowego, to czwarte windowsowe musi mieć własna instalację i musi mieć dopisane ściezki do danych do serwera.
Absolutnie proszę nie robić czegoś takiego, że foldery zostają tam, gdzie są i na każdym ze stanowisk dopisuje Pan ściezki do poszczególnych komputerów. Proszę foldery umieścic tylko na jednym komputerze i tylko do niego robic odwołania. Inaczej zrobi się bałagan. Nawet, gdy już wszystko będzie w porządku i foldery zostaną przekopiowane na serwer można te oryginalne foldery pousuwać/poprzenosić/spakować gdzieś do archiwum tak, zeby żaden użytkownik nie podejrzał któregoś dnia w jakichś oklicznościach, że są na dysku  nie zrobił do nich odwołania.

Reasumując:

1. wariant:

Pakiet sieciowy zainstalowany jest tylko na serwerze, na serwerze są również dane, na dwóch pozostałych stanowiskach sieciowych są tylko skróty do programu na serwerze (dane będą ciągnąć się automatycznie z programem). Program windowsowy ma lokalną instalację na dysku i dopisane ściężki do danych na serwerze.

2. wariant:

Wszystkie stanowiska mają lokalną instalację i dopisane ścieżki do danych. Żeby nie wpisywać na kazdym stanowisku osobno ścieżek można wpisać je tylko na jednym, następnie przekopiować plik, w którym zapisuje się lista katalogów (b4kata.dbf) do katalogu głównego na drugim stanowisku. Tylko przy czymś takim musi Pan pamiętać, ze plik b4kata.dbf zastapi ten wykaz katalogów, który już jest, oprócz tego, trzeba pamiętać o usunięciu pliku indeksowego b4kata.mdx z tego katalogu, do którego kopiowany jest .dbf.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie to tak, z tymże trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. Przede wszystkim na początek bezwzględnie kopia danych z obu stanowisk. Nastepnie muszą się Państwo zapoznać dokładnie z wykazem plików, który wysyłam w osobnej wiadomości. Znajduje sie w nim informacja, które pliki za co odpowiadają. Potem trzeba wszystkie pliki "posklejać". jeśli np. na jednym stanowisku były prowadzone sprzedaż, zakupy, księga + np. wprowadzane były dane kontrahentów to trzeba odszukać pliki b4sprz08.dbf, b4ewsp08.dbf, b4zaku08.dbf, b4ewza08.dbf, b4dane08.dbf + b4firm.dbf i te pliki zabezpieczyć, bo to właśnie te dane. Można to ujednolicić, ale ptorzebna jest do tego osoba, która orinetuje się w danych tej firmy, żeby mogła sprawdzać, czy to te dane, które są potrzebne i ktoś kto zrobi kopię tych plików miedzy stanowiskami. Przy kopiowaniu plików też trzeba pamiętać o usuwaniu .mdxów.
Chciałabym jeszcze zaznaczyć, bo to ważne, że w przypadku tego rozwiazania:

Wszystkie stanowiska mają lokalną instalację i dopisane ścieżki do danych. Żeby nie wpisywać na kazdym stanowisku osobno ścieżek można wpisać je tylko na jednym, następnie przekopiować plik, w którym zapisuje się lista katalogów (b4kata.dbf) do katalogu głównego na drugim stanowisku. Tylko przy czymś takim musi Pan pamiętać, ze plik b4kata.dbf zastapi ten wykaz katalogów, który już jest, oprócz tego, trzeba pamiętać o usunięciu pliku indeksowego b4kata.mdx z tego katalogu, do którego kopiowany jest .dbf.

Na każdym stanowisku katalog lub dysk z danymi musimy być zamapowany w systemie oczywiście pod tą samą literą, w innym wypadku będzie zgłaszany błąd.

 
Pytanie
Korzystam z Buchaltera Win (wcześniej Buchalter II) w wersji na jedno stanowiski, obecnie planuję zatrudnić pracownika i chciałbym zainstalować wersję na dwa stanowiska, ale do pracy w tej samej bazie kientów.
Odpowiedz

Jeśli chciałaby Pani pracować jednocześnie na dwóch programach to konieczne jest dokupienie drugiego stanowiska. Takie stanowisko, nawet jeśli pojedyncze a nie sieciowe może pracować razem z tym drugim w sieci. Musi Pani tylko ustalić, który z komputerów będzie serwerem (czyli który będzie przechowywał dane), a który będzie je tylko pobierał przez sieć. Najprościej i najlepiej jest, aby serwerem - jeśli jest taka możliwość został ten komputer, na którym już teraz są dane. Po instalacji programu na drugim stanowisku należy zmapować w systemie dysk sieciowy, na którym znajdują się dane (lub tylko katalog), następnie udostępnić te dane przez wpisanie pełnej ścieżki dostępu w programie. Dokładny opis ustawienia programu w sieci znajduje się w instrukcji obsługi do programu, wysyłamy go również na życzenie mailem. Koszt zakupu drugiego stanowiska to 480 zł netto. Jeśli program zostanie zarejestrowany w ciągu miesiąca od daty zakupu otrzyma Pani na niego roczny bezpłatny abonament na aktualizacje. Każde z tych dwóch stanowisk ma osobne aktualizacje.

Program wysyłamy za pobraniem pocztowym (+ koszt wysyłki) tego samego dnia, najpóźniej następnego od momentu zamówienia. Zamówienie może Pani złożyć telefonicznie pod numerem 22/6223379.

Jeśli docelowo przewiduje Pani prace na trzech stanowiskach to mogę również polecić wymianę już posiadanego programu na program sieciowy 3-stanowiskowy. (...)

 
Pytanie
W ubiegłym roku w firmie było 4 wspólników więc udziały wynosiły po 25 % przychody i koszty w KPIR = przychodom i kosztom przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w wydruku Pit) Od tego roku w firmie jest 3 wpólnków wpisałam wiec udziały 33.333 % i zauważyłam róznice w kwotach w KPIR i w obliczaniu zaliczek (oczywiście w przychodach i kosztach liczac od poczatku roku ) W miesiacu 09/2008 róznica wynosi juz ok 2zł
Odpowiedz
W takim przypadku jeden ze wspólników musi być wpisany z udziałem 33,334 procent.  3 x 33.333 % nie daje 100 % udziałów. Jeśli liczyła Pani do tej pory dla każdego wspólnika po 33.333 % to w zasadzie konieczna jest korekta dokumentów.
 
Pytanie
Witam, mam pytanie o opcję w programie Buchalter II. Czy jest możliwość nagrywania archiwizacji bezpośrednio na płytę CD? W opcjach jest możliwość ustawienia napędu, ale po zmianie na CD-ROM nie obsługuje go.
Odpowiedz
Aby móc dokonać zapisu archiwum na płycie CD, w opcjach głównych programu, przy katalogu dla archiwum należy wpisać nazwę dysku, np.G:. Płyta musi być oczywiście wielokrotnego zapisu z możliwością tworzenia na niej katalogów.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa