BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2005 rok / marzec

Pytanie
W wyniku przeinstalowania programu Buchalter na nowy komputer nie mogę obecnie odnaleźć listy składników wynagrodzeń, tzn. pusta jest lista w menu PŁACE -> POMOCNICZE -> SKŁADNIKI. W związku z tym mam problem z przyporządkowaniem odpowiednich składników do pozycji do programu Płatnik. Uprzejmie proszę o pomoc i ewentulane przesłanie odpowiedniego pliku e-mailem.
Odpowiedz
Prawpodobnie instalowała Pani program tylko z aktualizacji, a ta nie zawiera wszystkich plików. W załączeniu składniki listy płac. Plik trzeba przekopiować do katalogu głównego Buchaltera i usunąć plik o takiej samej nazwie, ale z rozszerzeniem .mdx.
 
Pytanie
mam pytanie, jak zmienić opcje drukarki tak żeby drukowała w poziomie a nie w pionie. Chodzi o to, że przy wydruku księgi za pomocą funkcji TABULOGRAM na jednej stronie maksymalna ilość znaków wynosi 132. Ja natomiast mam ustawione dane do wydruku, których ilość znaków w rzędzie daje sumę 231. Chciałabym, żeby wszystkie zaznaczone dane do wydruku znalazły się na jednej stronie w poziomie.
Odpowiedz
Powinni Państwo ustawić tryb wydruku na graficzny obrócony.
 
Pytanie
Dziękuję za szybką odpowiedź. Proszę mi jeszcze odpowiedzieć: 1/ jak mam ustawić opcje drukowania aby sumowało mi kolumny na końcu każdej strony w książce przychodów i rozchodów. Styczeń wydrukowałam na dwóch kartkach. Zgodnie ze wzorem księgi na końcu pierwszej kartki powinna być tabelka: suma folio, przeniesienie z folio, razem. To samo powinno znajdować się na drugiej stronie. Ja natomiast mam tylko jedną tabelkę z sumowanymi na koniec kolumnami (RAZEM). 2/ brakuje mi też kolumny "razem wydatki". Czy jest ona możliwa do wydruku?
Odpowiedz
Prawpodobnie drukują Państwo księgę w trybie znakowym. To jest wydruk uproszczony. Proszę zamienić tryb wydruku na graficzny jednostronny. Będzie drukowane i podsumowanie i kolumna "razem wydatki".
 
Pytanie
Program pokazuje komunikat, że nie przysługuje zasiłek za 1 dzień choroby, jeżeli trwa ona mniej niż 6 dni, dlaczego?
Odpowiedz
Proszę ustawić na 3 stronie parametrów płacowych opcję "ilość dni, za które nie przysługuje zasiłek za pierwsze dni" na 0 (zero).
 
Pytanie
W jaki sposób zaznaczyć w Ewidencji Środków Trwałych (Amortyzacja) likwidację w m-cu lutym niezamortyzowanego całkowicie środka trwałego, aby nie został naliczony odpis amortyzacyjny za ten środek trwały w m-cu marcu. Urządzenie z powodu awarii uległo całkowitemu zmiszczeniu i zostało złomowane. Czy wystarczy wpisanie daty likwidacji ?
Odpowiedz
Powinien Pan zrównać wartość kwotę w polu "aktualna wartość odpisów" z kwotą w polu "wartość początkowa zaktualizowana", potem wpisać datę likwidacji, przyczynę i ewentualne uwagi.
 
Pytanie
Czy istnieje możliwość przeniesienia bazy w Buchalterze z wersji 4.6.x.x do nowej wersji 4.8.6 Program był zakupiony i kolejne wersje też jednak nikt nie przeprowadzał aktualizacji i teraz nie mozna przenieść bazy ze starej wersji do nowej.
Odpowiedz
Można przenieść dane. Przesyłamy konwertery za 2004 i 2005 rok. Pozostałe lata będą Państwo odczytywali w wersji 4.6.

Aktualizację 4.8 powinni Państwo zainstalować do tego samego katalogu, w którym obecnie znajduje się wersja 4.6 programu i umieścić na pulpicie nowy skrót do wersji 4.8 do pliku Bv3.exe.

W celu wykonania konwersji należy uruchomić najpierw konwertery za 2004 rok w następującej kolejności:
b9-b2-04.exe
b2-b3-04.exe

potem za 2005 rok:

b9-b2-05.exe
b2-b3-05.exe

Jeśli mają Państwo założony chociaż 1 katalog w programie to na pytanie "Czy konwersja 1 firmy za bieżącego katalogu ?" należy odpowiedzieć NIE.

Po przeprowadzeniu konwersji proszę wejść do wersji 4.8 i przeprowadzić w każdym katalogu Serwis (dostępny w Administratorze).

Aktualne dane prowadzą Państwo później na wersji 4.8. Starej wersji 4.6 należy używać już tylko do podglądu danych z poprzednich lat.

Jeśli nie chcą Państwo przenosić danych za 2004 rok wystarczy zrobić konwersję tylko za 2005.

Przed przeprowadzeniem konwersji proszę zrobić Serwis na wersji 4.6 w roku 2005 oraz archiwum danych.
 
Pytanie
Szanowni Państwo jestem Waszym licencjobiorcą stąd mam prośbę aby aktualizując program buchalter II mieć na uwadze wersję przelewów , kture nie są już honorowane pozatym rozważyć ewentualność dodania możliwości nadruku na gotowym formularzu
Odpowiedz
W Buchalterze jest możliwość nadrukowywania przelewów na oryginalnym druku już od dawna. Aktualna wersja jest też przystosowana do nowych wzorów. Proszę sprawdzić na jakiej wersji Państwo pracują (SHIFT + F1 w Podatkach i w Kartotekach).
 
Pytanie
Otrzymana aktualizacja zgłasza komunikat " Aktualizacja dla użytkowników wersji 4.85" - czy aktualizację v. 4.81 można przeprowadzić zgodne z opisem w 48600.upd ?
Odpowiedz
Mogą Państwo zainstalować wersję 4.86 na każdą z wersji 4.8.
 
Pytanie
mam maly problem tzn: chodzi mi o naliczenie wyplaty wedlug stawki godzinowej czyli wpisujac stawke godzinowa i liczbe godzin chcialbym aby program obliczyl wyplate nie odliczajac skladek na ubezpieczenie i innych. gdzie moge to zrobic w programie.oczywiscie chcialbym przypisac odpowiednia stawke kazdemu pracownikowi nie odliczajac zadnych potracen czyli zaliczke na podatek i inne. czy jest to mozliwe? jezeli tak to jak moge to zrobic prosze jezeli jest to mozliwe o odpisanie mi na to pytanie jeszcz dzisiaj bede wdzieczny.
Odpowiedz
Ustawa nie przewiduje aby dochody pracowników były nieozusowane i nieopodatkowane. Jeśli z jakiegos powodu chcą Państwo aby program nie liczył składek i zaliczki na podatek to trzeba wystawić listę ze składnikiem D11, wyzerować podstawy i przeliczyć listę klawiszem F7. Ewentualne inne składki, które zostaną - wyzerować ręcznie. Można również we właściwościach składnika D11 (Kartoteki - Płace - Pomocnicze - Parametry) ustawić, aby nie był ozusowany i opodatkowany. Wtedy składki i zaliczka nie będą liczone. Taka zmiana jednak spowoduje, że tak samo będzie się działo przy wystawianiu listy płac dla pracowników, dla którego chcą Państwo aby wszystko było liczone.
To w jaki sposób obejdą Państwo ten problem w programie zależy właściwie od Państwa. W zasadzie należy to zrobić ręcznie. Według nas taka lista płac jest niezgodna z ustawą.To, czy pracownik rozlicza się godzinowo ustawiają Państwo w jego danych na drugiej stronie (można wpisać stawkę za godzinę). Program będzie automatycznie przeliczał wynagrodzenie, jeśli wpiszą Państwo na 3 stronie parametrów płacowych ilość godzin roboczych w miesiącu.
 
Pytanie
Mam pytanie, jakie ustawienia zastosować w Buchalterze, żeby można było drukować zwykły przelew do banku (wpłata gotówkowa) na oryginalnym formularzy (tylko nadruk) w taki sposób, żeby nr r-ku bankowego był drukowany w każdej kratce osobno. Korzystam z drukarki laserowej Samsung ML-1510 oraz drukuję na formularzach Michalczyk i Prokop, formularz dwuodcinkowy.
Odpowiedz
W tej chwili nie ma takiej możliwości, ale wprowadzimy ją do programu.
 
Pytanie
Proszę o pomoc !. Po wgraniu ostatniej aktualizacji w jednej z firm nie przenoszą sie dane z roku 2004 do ewidencji środków trwałych w roku 2005. (w innej nastąpiło to automatycznie) co należy zrobić? 2. Korekta podatku naliczonego - suma sprzedaży opodatkowanej (a tylko taka występuje) jest na zakładce "Korekta" inna niż w ewidencji sprzedaży. W ewidencji sprzedaży sumuję sprzedaż od 01.05.04 do 31.12.04 i mam np. kwotę 33700 natomiast w korekcie pokazuje się kwota 31800 róznica 1900 to akurat sprzedaż z jednego m-ca.
Odpowiedz
1. Taki efekt nie ma związku z wgraniem aktualizacji ale zmianą roku rozrachunkowego. Po zmianie roku na nowy, gdy robili Państwo serwis lub weszli do Kartotek program zapytał się czy przenieść kartotekę amortyzacji z poprzedniego roku. Musieli Państwo zaprzeczyć lub anulować pytanie. W tej chwili trzeba usunąć z podkatalogu tej firmy dwa pliki:

b3amor05.dbf
b3amor05.mdx

wrócić do programu, włączyć serwis lub wejść do kartotek. Program znów zada pytanie o przeniesienie amortyzacji i proszę wtedy potwierdzić.

2. Proszę włączyć "Przelicz" deklaracji VAT-7 dla grudnia 2004. Gdy program spyta o przeliczenie korekt proszę potwierdzić. Jeśli kwoty nadal nie będą zgodne proszę przeliczyć jeszcze raz miesiące maj-grudzień 2004.
 
Pytanie
Dziękuję. Zrobiłam wg. wskazówek i jest OK. W 2004 roku(nie wiem dlaczego) nie było deklaracji za maj i dlatego program nie brał tego m-ca do korekty,że też wcześniej na to nie wpadłam.Obliczyłam drugi raz maj i jest Ok.
Odpowiedz
 
 
Pytanie
przy wypełnianiu deklaracji VAT-7 komputer powinien zapytać (A NIE PYTA) czy kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dać do przeniesienia na następny m-c, czy do zwrotu na r-k bankowy. jak to zrobić zeby program pytał? moze cos przeoczyłam?
Odpowiedz
W najnowszych wersjach program umieszcza nadwyżkę podatku automatycznie do przeniesienia na następny miesiąc. Jeśli chciałby Pan aby podatek był zwrócony to można zmodyfikować pola na niebieskiej planszy (3 strona, klawisz F4).
 
Pytanie
mam problem z podłączeniem drugiego stanowiska z programem Buchalter do bazy danych pierwszego stanowiska. Wydaje się, żę postępowałem zgodnie z instrukcjami ale efekty są opłakane. 1. Nie pojawia się lista katalogów założona na komputerze "serwer", 2. Próba założenia nowego własnego katalogu udaje się ale próba wejścia do niecho przez polecenie Buchalter kończy się komunikatem Błąd Krytyczny Błąd numer -20 Utworzenie zbioru Zbiór: B3PAWL.DBF Naciśnij dowolny klawisz... Proszę o pilną pomoc, 20 za pasem
Odpowiedz
1. Lista katalogów nie pojawi się sama. Katalogi należy dopisać w Buchalterze ręcznie podając w "nazwie firmy" własciwie dowolną nazwę (jest przeznaczona dla Państwa), a w "nazwie katalogu" dokładną ścieżkę do danych na serwerze.

2. Nie napisał Pan co zostało wpisane w pole "nazwa katalogu", stąd nie wiadomo, czy katalog został założony na pewno na dysku lokalnym, czy przypadkiem nie na dysku sieciowym. Przypuszczam jednak, że na sieciowym.

Proszę usunąć w Buchalterze katalogi, które zostały dopisane na komputerze-kliencie, następnie wykonać wszystkie czynności jeszcze raz (nawet jeśli je już Państwo robili i sądzą, że jest wszystko w porządku):

1. zamapować dysk sieciowy czyli udostępnić dysk z serwera, na którym jest Buchalter na komputerze-kliencie (komputer-klient ma widzieć ten dysk). Zwykle można dostać się do tej funkcji wchodząc w Explorator Windows i Narzędzia. Należy wybrać konkretną literę, pod którą będzie widziany. Dysk ma zostać udostępniony na pełnych prawach (odczyt/zapis). Jeśli dysk będzie udostępniony na tylko do odczytu to nie będzie można pracować na danych i może się pojawić taki błąd jak u Państwa. Należy również zamapować dysk tak, żeby podłączał się zawsze przy uruchamianiu komputera-klienta.

2. sprawdzić, czy można przenosić między dyskami pliki, zapisywać plik z komputera-klienta na tym dysku sieciowym.

3. sprawdzić, gdzie dokładnie na udostępnionym, sieciowym dysku jest zainstalowany Buchalter. Powyższe czynności to czynności informatyczne z zakresu obsługi komputera.Dla potrzeb tego opisu zakładamy więc, że siedząc przy serwerze do Buchaltera wchodzi się na dysk np. C, do katalogu BUCH, a dane konkretnej firmy znajdują się w podkatalogu FIRMA. Zakładamy też, że dysk C z serwera został udostępniony na komputerze-kliencie jako np. H.

Co należy zrobić w samym Buchalterze:

4. na serwerze-kliencie należy uruchomić Buchaltera. Po wejściu do programu nie powinno być żadnego katalogu, bo mieli je Państwo usunąć. Należy więc założyć pierwszy katalog. W "nazwie firmy" wpisujemy np. PPHU FIRMA, a w nazwie katalogu H:\BUCH\FIRMAI to wszystko. Na obu komputerach należy również sprawdzić i ewentualnie poprawić pole "files=..." w pliku systemowym (config.sys lub config.nt w zależności od systemu). Na serwerze wartość w tym polu powinna wynosić 150, na komputerze-kliencie 100. Za mała ilość plików również może powodować komunikat o błędzie 20.
 
Pytanie
proszę mi powidzieć dlaczego przy sprzedaży bezrachunkowej nie mogę pobierać towaru ze spisu magazynowego
Odpowiedz
Sprzedaż berachunkowa służy do wprowadzania obrotu dziennego. Korzystają z niej np. kioski ruchu. Nie wiadomo ile jakiegoś towaru Państwo sprzedali, ale znają Państwo tylko jego całkowitą wartość (obrót z dnia). Gdyby wiedzieli Państwo jaki towar sprzedali i za jaką łączną kwotę to można byłoby wystawiać zwykłą fakturę, bo znaliby Państwo również stawkę VAT. W przypadku kasy fiskalnej wpisuje się dane z raportu dziennego z kasy. W tym wypadku wpisuje się łączną wartość sprzedaży na z daną stawką. Również bez informacji o towarze, bo takiej informacji w raporcie nie ma.
 
Pytanie
Mam pytanie (pytania). W obecnej chwili jest możliwość odliczenia sobie 50% podatku VAT od leasingu. Czy w programie Buchalter istnieje taka możliwość wprowadzenia faktury w ten sposób aby do rejestru podatku VAT wchodziła cała wartość netto, a do odliczenia brane było tylko 50% tegoż podatku?
Odpowiedz
Jest taka możliwość.

Wprowadzenie takiej faktury zależy od wartości samochodu, ale niezależnie od jej wysokości trzeba rozbić fakturę na dwie pozycje.

Jeśli VAT przekracza 5000 zł to powinno się wprowadzić następujące pozycje:

1 pozycja: w wartości netto trzeba wpisać taką kwotę, aby VAT wyniósł 5000 zł, typ zakupu: inne, czy odliczać VAT: TAK

2 pozycja: pozostałą wartość netto i pozostały VAT, typ zakupu: inne, czy odliczać VAT: POJAZDY

Jeśli VAT nie przekracza 5000 zł:

1. pozycja: 50 % kwoty netto, typ zakupu: inne, czy odliczać VAT ? POJAZDY

2. pozycja: 50 % kwoty netto, typ zakupu: inne, czy odliczać VAT ? TAK

Jeśli będzie więcej faktur to muszą Państwo oczywiście pilnować, aby nie odliczyć w ostateczności więcej niż 5000 zł.
 
Pytanie
Nie potrafię skorzystać ze skrzynki, którą mi Państwo założyliście.
Odpowiedz
Konto działa na takich samych zasadach jak inne skrzynki pocztowe.

Można się do niego zalogować przez stronę http://poczta.softland.pl/ lub ustawiając je w programie pocztowym:

login: xxx
hasło: (takie jak podali Państwo na karcie rejestracyjnej)

Serwer poczty przychodzącej i wychodzącej: graf-soft.com.pl

Należy również ustawić, że serwer wymaga uwierzytelnienia oraz w ustawieniach zaawansowanych "zaloguj używając" (podając login i hasło).

Informacje o ustawieniach znajdą Państwo również również na stronie http://www.grafsoft.com.pl/ (...) oraz w wiadomości powitalnej z firmy Softland (m.in. zmiana hasła).
 
Pytanie
Prowadzę działalność gospodarcza ale jestem zumszona kupić sobie program do prowadzenia KPiR bo już nie daje sobie rady księgować to ręcznie i znajma poleciła mi Waszą firmę jeżeli chodzi o program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów, pokazała mi jak ten program pracuje i byłabym skłonna go kupić ale mam kilka pytań przede wszystkim chodzi mi o rejest zakupu jak się mają koszty księgowane do deklaracji VAT-7 a mianowicie jak trzeba oznaczać zakupy towarów handlowych i pozostałe koszty jeżeli mam sprzedaż różną (zwolniona, opodatkowana 22, 7 ,3 % VAT,a jest miesiąc że mam tylko sprzedaż zwolnioną) proszę mi wytłumaczyć księgując koszty jak miała bym zaksięgować koszty pozostałe i zakupu jest coś takiego w Waszym programie "NA SPRZEDAŻ" i tu jest: 1. opodatkowana 2. opodatkowana+ zwolniona 3. zwolniona 4. nieopodatkowana i tu jest moje pytanie gdzie i jak prawidłowo będę musiała zaksięgować poszczególne koszty? i ostatnie pytanie czy program ten ma obcje faktury wewnętrznej sporządzanej przy zakupie z importu towarów handlowych jeżeli jest taka obcja to gdzie jest sporządzana?. Jeszcze sprawa kosztu programu ile kosztuje i jakie są warunki kupna tego programu. Jeżeli nie mogę otrzymać od państwa odpowiedzi e-mailem to proszę mi odpisać gdzie takie informacje mogłabym otrzymąć czy jest jakaś instrukacja jak program ten działa? i jak trzeba księgować?. Liczę na szybką i zadawalającą odpowiedź.
Odpowiedz
Buchalter jest narzędziem, które ma ułatwić Pani prowadzenie księgowości, ale nie zastąpi Pani w momencie, gdy trzeba odpowiednio zinterpretować przepisy. W tym wypadku konkretnie chodzi o wybór typu sprzedaży na jaką przeznaczony jest dany towar. Fakt, że w jednym miesiącu ma Pani tylko sprzedaż zwolnioną, a w innych łączoną (opadatkowaną + zwolnioną) nie ma nic wspólnego z wyborem typu sprzedaży. Aby wyjaśnić jak należy ustalać typ sprzedaży podam przykład: jeśli kupi Pani np. biurko i nie wie Pani na jaką sprzedaż ma zostać wpisane to należy ustalić jakie towary (w uproszczeniu oczywiście) będą przy tym biurku sprzedawane. Jeśli ma Pani pewność, że tylko towary opodatkowane to należy wybrać, że biurko jest zakupem na sprzedaż opodatkowaną. Jeśli będzie Pani sprzedawała Pani przy nim i towary ze stawką opodatkowaną i zwolnioną wtedy powinna Pani wybrać zakup na sprzedaż łączoną, jeśli tylko towary ze stawką zwolnioną - wtedy na zwolnioną. Decyzja należy do Pani. O Pani własne uzasadnienie zapytałby również Urząd Skarbowy w przypadku jakiejś kontroli. Podział zakupów ma potem wpływ na wysokość podatku naliczonego przy rozliczeniu miesięcznym VAT. Pozycje ze stawką "zwolniona" lub "0" oraz zadeklarowane na sprzedaż zwolnioną nie będą umieszczane na deklaracji VAT-7.Dopisując pozycję wybira Pani również typ kosztu, czyli kolumnę w księdze, w której będzie zapisana kwota oraz rodzaj zakupu (inwestycyjny, pozostały...).
Na stronie internetowej naszej firmy pod adresem http://www.grafsoft.com.pl/ znajduje się wersja demonstracyjna programu. Proszę ją ściągnąć i przetestować program. Będzie Pani mogła wprowadzić samodzielnie przykładowe dane i zaobserwować jak program działa. Znajdzie Pani w niej również system wbudowanej pomocy dostępny po wciśnięciu klawiszy ALT + H. Wersje demo możemy również wysłąć bezpłatnie pocztą na CD.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa