BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2012 rok / Czerwiec

Pytanie
witam, mam problem z założeniem nowych katologow firm zakładam jedną zapisuję i jest ok, a zakładając dwie następne wprowadzając dane tych firm mam dane firmy którą wprowadziłam jako pierwszą.
Odpowiedz
Jeśli w Buchalterze chce Pani prowadzić dokumentację kilku firm należy wprowadzić dane do kartoteki firm obsługiwanej przez funkcję Katalogi. Aby dopisać nową fimę należy wybrać Dopisz, w Nazwie klienta wprowadza Pani nazwę firmy, natomiast w Nazwie katalogu należy podać nazwę katalogu w jakim mają być zapisywane dane dotyczące tej firmy.
 
Pytanie
W oknie podczas dopisywania pozycji w ewidencji w prawym górnym rogu jest: typ TOWAR. Czy mozna to zmienić na typ USŁUGA ? Gdzie są ustawienia do tego?
Odpowiedz
Aby w polu TYP było wpisane USŁUGA, należy uzupełnić usługi w module MAGAZYN, następnie podczas wprowadzania pozycji dokumentu pobierać je klawiszem F5 (usługa).
 
Pytanie
W jaki sposób wprowadzić dokumenty zakupu usług w momencie gdy dana usługa importowana jest jako zwolniona zarówno w Unii jak i u nas w kraju? Różne kombinacje wprowadzania dokumentu nie spowodowało uwzględniania transakcji w deklaracji VAT w poz. 37 i 39.
Odpowiedz
Zakupy należy wprowadzić do ewidencji zakupów z typem nabycia "Import usług"  ze stawką vat "Zerowa-Kraj" i na pytanie "Czy odliczać vat" wybrać Art.28 B oraz w opcjach ewidencji na 4 stronie na pytanie " Czy uwzględniać zakupy ze stawką 0% na deklaracji Vat-7" na TAK.
Tak wprowadzony dokument będzie widziany na deklaracji Vat-7 w pozycjach 37 i 39.
 
Pytanie
Czy program rozlicza (zbiera gdzieś dane) dotyczące ustalenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną ? w przypadku gdy nabycie towarów nie jest nabyciem "inwestycyjnym" ? oraz czy program wyliczy proporcję ze sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej - do rozliczenia zakupów?
Odpowiedz
Program rozlicza zakupy na sprzedaż łączoną, warunkiem jest prawidłowe wprowadzenie takiego zakupu do ewidencji. Zakup taki należy przeznaczyć na sprzedaż - opodatkowaną + zwolnioną, możliwość wyboru macie Państwo dopisując pozycje na fakturze oraz bezpośrodnio na deklaracji Vat-7 w pozycji D2 - udział sprzedaży opodatkowanej.  Dodatkowo można podejrzeć i wydrukować te dane obliczając deklarację Vat-7 i wciskając klawisz F-5 ( wg struktury). Program jak najbardziej obliczy udział sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej ale na koniec roku podatkowego. Podczas obliczania deklaracji vat za grudzień pojawi się pytanie CZY PRZELICZYĆ KOREKTY po zatwierdzeniu zostanie wyliczony udział jakim będzie się Pan rozliczał w roku następnym.  Jeżeli jest to pierwszy rok w jakim pojawiły się zakupy za sprzedaż łączoną należy rozliczyć vat wg 100 % może Pan też zgłosić się US z prośbą o nadanie procentu wg jakiego będzie się Pan rozliczał. Jeżeli natomiast w roku ubiegłym taka sytuacja już miała miejsce a program takich danych  nie posiada, udzial procentowy należy wpisać w deklaracji vat ręcznie w poz D2.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa