BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2012 rok / Luty

Pytanie
Zainstalowałam sobie najnowszą aktualizację Buchaltera Win i mam problem ze zrobieniem listy płac ponieważ nie ma składników wynagrodzenia oraz składników nieobecności zauważyłam również że nie ma urzędów w parametrach. Proszę o wskazówki i pomoc co z tym problemem mam zrobić.
Odpowiedz
Proszę o informację czy zainstalowała Pani wersję do nowego katalogu czy starego, jeśli do starego proszę sprawdzić w Opcjach Głównych czy jest coś wpisane w Katalog kartotek wspólnych, jeśli tak, a składniki i urzędy skarbowe powinny być w katalogu głównym Buchaltera proszę usunąć dany zapis.
 
Pytanie
Drukując Pit-11 pracownikow pole B.1.8 (Nazwa pełna, Regon) jest puste gdzie muszę uzupełnić dane identyfikacyjne aby to pole przy drukowaniu było automatycznie wypełnione właśnie o te dane płatnika.
Odpowiedz
Proszę sprawdzić czy dany Podatnik jest osobą fizyczną (Administrator/Podatnik/str.2), jeśli tak to te dane nie będą automatycznie się dopisywać. Te pola dotyczą płatnika niebędącego osobą fizyczną.
 
Pytanie
Po raz pierwszy w Państwa programie wprowadzam w ewidencji zakupów fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czy wprowadzając dokument od kontrahenta zagranicznego wybieram typ nabycia " wewnątrzwspólnotowe " i naliczam od razu vat ? Czy wprowadzam fakturę wybierając stawkę vat " nie podlega ", osobno wprowadzam fakturę wewnętrzną i dopiero wprowadzając tę fakturę wybieram opcję " wewnątrzwspólnotowe " i naliczam vat ? W tej pierwszej opcji poprawnie przenosi mi dane do deklaracji vat-7 ( zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego ), ale nie ujmuje tej faktury w ewidencji sprzedaży vat, tylko w ewidencji zakupów. Czy jest możliwe wydrukowanie z Państwa programu faktury wewnętrznej ?
Odpowiedz
Wewnątrzwspólnotowe nabycie wprowadza Pani do Buchaltera w zakupach z typem nabycia "Wewnątrzwspólnotowe", nalicza Pani vat według stawki obowiązaującej na danych towar. Taki wpis będzie widoczny w deklaracji Vat-7 po stronie vatu należnego i naliczonego oraz na deklaracji VATUE. Fakturę wewnętrzną z programu można tylko wydrukować w ewidencji zakupów do dopisanej faktury wewnątrzwspólnotowej. Faktury wewnętrznej nie dopisujemy już do sprzedaży.
 
Pytanie
Witam, czy w buchalterze jest możliwość wystawienia f-ry korygującej sprzedażowej zmieniającej stawkę podatku VAT, jeśli tak to jak to zrobić.
Odpowiedz
Oczywiście jest możliwość wystawienia faktury korygującej odnośnie zmiany stawki vat. W pozycjach w polu korekta vat należy wpisać różnicę między stawkami vat ze znakiem + jeśli zwiększamy vat lub ze znakiem - jeśli zmniejszamy.
 
Pytanie
Witam ! Przy próbie uruchomienia buchwin.exe pojawia się komunikat: "System Windows nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień aby uzyskać dostęp do elementu". Proszę o pomoc.
Odpowiedz
Proszę wejść we właściwości pliku buchwin.exe w zabezpieczenia i uruchimić opcję odblokuj przy "ten plik pochodzi z innego komputera i może być zablokowany, aby pomóc w ochronie tego komputera".
 
Pytanie
Witam, jestem użytkownikiem Buchalter WIN. Zatrudniam pracowników młodocianych, którym nie naliczam składki zdrowotnej. Nie wiem co mam zrobić w ustawieniach na 2012 r, aby program nie naliczał mi tej składki, nie mogę prawidłowo sporządzić listy płac. W poprzednim roku nie miałam z tym kłopotu, ale nie pamiętam co zrobiłam w ustawieniach. Dziękuję za pomoc.
Odpowiedz
Najprawdopodobniej na pytanie znajdujące się w parametrach płacowych na drugiej stronie CZY OGRANICZAĆ SKLADKĘ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DO WYSOKOŚCI ZALICZKI odpowiedziała Pani na NIE, proszę zmienić ustawienie na TAK i ponownie wystawić listę płac.
 
Pytanie
31-12-2011 wystawiłam fakturę z datą rozliczenia vat styczeń -2012 teraz wydrukowałam rejestr za styczeń 2012 i nie ma tej faktury grudniowej, w Deklaracji VAT za 1/2012 też nie jest to ujęte. Jak powinnam to zapisać aby VAT rozliczyć w styczniu?
Odpowiedz
Przeniesienie faktur vat z grudnia z datą rozliczenia vat styczniową można zrobić funkcjami Importu i Exportu w Ewidencji:
- w 2011 roku wchodzimy w Sprzedaż, następnie w Menu - Export
- wybieramy export według daty VAT, ustawiamy zakres daty
- podajemy ścieżkę do miejsca, gdzie ma się zapisać plik z ekportem. Jeśli będzie to np. katalog EXPORT na dysku C to należy wpisać C:\EXPORT
Buchalter ustawia domyślnie ekport na dyskietkę.
- zmieniamy rok rozrachunkowy na 2012
- wchodzimy w Sprzedaż - Menu - Import
- wybieramy rok importu 2011
Analogicznie postępujemy z zakupami.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa