BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2011 rok / Maj

Pytanie
W najnowszej ustawie o Wat nastapiła zmiana przy dostawie złomu jak wprowadzić taką sprzedaż aby wartości wyliczone zostały w deklaracji wat poz 12
Odpowiedz
W celu wystawienia faktury sprzedażowej na złom gdzie podatnikiem jest nabywca należy wybrać typ dostawy PŁATNIK-NABYWCA, wówczas wprowadzony towar automatycznie będzie figurował jako BEZ STAWKI i na deklaracji Vat-7 wartość zostanie pokazana w pozycji 41 jako DOSTAWA TOWARÓW DLA KTÓRYCH PODATNIKIEM JEST NABYWCA.
 
 
Pytanie
Obecnie muszę sporządzić za m-c 02/2011 korektę VAT UE. I tak: zmieniłem w ewidencji zakupów vat kwalifikację zakupu tej pozycji na "nabycie wewnątrzwspólnotowe\". Jak teraz dokonać sporządzenia orekty VAT UE za m-c 02/2011?
Odpowiedz

W ewidencjach w module VAT-UE jest pozycja KORYGUJ, należy deklarację za miesiąc 02.2011 skorygować i wydrukować poprawną.

 
Pytanie
Czy w programie BUCHALTER WIN 2010.09 można kontynuować księgowanie z BUCHALTERA II, czy trzeba to jakoś specjalnie przenosić Czy BUCHALTER WIN 2010.09 odczytuje pliki ze starszych wersji Buchaltera II, czy będziemy musieli kożystać z poprzednich wersji buchaltera ze starym kluczem? Czy BUCHALTER WIN 2010.09 jest wyposażony w klucz LPT czy USB i czy w wersji 3 stanowiskowej każdy z programów ma osobny klucz?
Odpowiedz
Program Buchalter Win jest kompatybilny z programem Buchalter II, wszystkie dane zapisane w programie dosowym są widziane w programie windowsowym od roku 2003 do bieżącego. Program windowsowy instalujemy do tego samego katalogu w którym był zainstalowany program dosowy. Program Buchalter Win jest wyposażony w klucz USB i jeżeli chodzi o wersję sieciową to klucz jest do każdego stanowiska.
 
Pytanie
Dopisuję listę płac, w której widnieje potrącenie komornicze 207 zł. W liście składników pozycja "potrącenia komornicze" jest oznaczona T dla potrąceń ZUS i podatkiem dochodowym czyli nalezność komornika powinna być potrącona od netta. Tymczasem na liście szczegółowej podstawa dla skladek ZUS i podatku jest pomniejszona o potracenie komornicze .
Odpowiedz
Składnik za potrącenie komornicze nie powinien być opodatkowany i podlegający Zus, należy przy tym składniku ustawić na pytanie czy opodatkowny i podlegający Zus odpowiedzieć NIE. Wówczas na liście płac płaca brutto będzie wynosiła 1800 zł a potrącenie będzie pobrane od kwoty do wypłaty.
 
Pytanie
Witam jak mamy zrobić żeby deklaracje Vat były aktualne dla danego roku w poprzednich latach. Na obecną chwile deklaracje Vat w poprzednich latach są takie jak teraz.
Odpowiedz
W nowej wersji programu 2011.02 są dostępne tylko wersje deklaracji VAT-7
v. 11, 12, natomiast dla roku 2008 i poniżej wyłączona jest opcja deklaracji VAT-7. Jeśli chcą Państwo, aby w każdym roku była wersja deklaracji VAT-7 taka jaka obowiązywała w danym roku w takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest posiadanie dla każdego roku rozrachunkowego osobnego katalogu.
 
Pytanie
Mam dwóch klientów (dwa katalogi), dla jednego klienta drukuje się deklaracja vat7 w wersji 12 a dla drugiego - w wersji 11! dlaczego? jak to zmienić?
Odpowiedz
W module Podatki w opcjach jest możliwość wyboru deklaracji w lini TYP DEKLARACI VAT-7. Prawdopodobnie w jednej firmie mają Państwo wybraną deklarację z numerem 12 a w drugiej z numerem 11. Wystarczy zmienić numer deklarcji i zapisać klawiszem F2.
 
Pytanie
Od poczatku roku jest problem z wydrukami rejestru zakupu i sprzedazy. Wystepuje tylko jedna stawka 22%. Problem dotyczy tej wersji jednej licencji,na drugim stanowisku jest wszystko OK
Odpowiedz
 W ramce wybierz dane do wydruku w rubryce NAZWA DRUKOWANA w pozycji stawka vat 22% należy dopisać stawkę 23% i zapisać zmianę klawiszem F4. Dla
pewności proszę porównać z ustawieniami z drugiego programu. Ewentualnie można przywrócić ustawienia firmowe klawiszem F3, ale trzeba pamiętać że takie przywrócenie zmieni wszystkie inne pozycje w tej ramce i jeżeli były dokonywane jakieś zmiany to trzeba będzie je powtórzyć.
 
Pytanie
Czy jest możliwość wyeksportowania xml deklaracji PIT-11 do formatki e-deklaracji? Jeśli nie (nie mogę tego znaleźć) to czy przewidują Państwo uruchomienie eksportu dla tej deklaracji?
Odpowiedz

W programie Buchalter jak najbardziej istnieje możliwość eksportu deklaracji PIT-11 do pliku XML, który to następnie należy importować do e-deklaracji. Po zapisaniu deklaracji i jej wydrukowaniu pojawia sie komunikat CZY EKSPORTOWAĆ DO PLIKU XML. Utworzony plik znajdzie Pan w podkatalogu danej firmy.

 
Pytanie
Czy jest mozliwość w BUCHALTERZE II zainstalowania w opcji "PARAMETRY DRUKARKI" - typ drukarki - "PDF Creator" ?
Odpowiedz
W programie Buchalter II nie ma takiej możliwości, jest ona w programie windowsowym Buchalter Win.
 
Pytanie
CZY ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ WYSTAWIENIA BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMU FAKTURY WEWNĘTRZNEJ DO WEWNATRZWSPÓLNOTOWEJ FAKTURY SPRZEDAŻY?
Odpowiedz
Wydruk faktury wewnętrznej jest możliwy z ewidencji zakupów, w sprzedaży nie ma takiej opcji.
 
Pytanie
Mam pytanie jak powinnam wprowadzić fakturę zakupu do rejestru zakupu, która nie posiada podatku VAT, ma tylko kwotę netto która jest jednocześnie kwotą do zapłaty??? Wiem, że typ nabycia ustawiam na opcję"nabywca podatnik" ale nie wiem z jaką stawka wprowadzić fakturę jako "np" czy z taką z jaką powinnam rozliczyć w deklaracji ,jak wystawić fakturę wewnętrzną jesli chciałabym pojedyńczo bądź zbiorczo wystawiać???
Odpowiedz
Fakturę zakupu powinna Pani wprowadzić z typem nabycia PŁATNIK-NABYWCA. W pozycjach wprowadza Pani towar ze stawką jaka obowiązuje w naszym kraju. Faktura wewnętrzna tworzy się automatycznie i istnieje mozliwość jej wydrukowania, samego jej wprowadzenia nie ma mozliowści. Na deklaracji Vat-7 kwoty ukażą się w pozycjach 41,42 oraz 51 i 52. Faktura wewnętrzna posiada dokładnie taki sam numer jak faktura Vat, z tym że jest oznaczenie FAKTURA VAT WEWNĘTRZNA.
 
Pytanie
Proszę o pomoc przy wystawaniu listy płac pracownik jest zatrudniony od marca 2010 rok. Od września 2010 roku do 28/02/2011 przebywał na zwolnieniu chorobowym, za który miał płacony zasiłek z ubezpieczenia choprobowego po uprzednim 14 dniowym wynagrodzeniu zapłaconym ze śrdoków pracodawcy za czas choroby. Nadmieniam, że pracownik jest po 50 roku życia, a więc za 14 dni zwolnienia płaci wynagrodzenie pracodawca(a nie za 33 dni). Pracownik po zwolnieniu chorobowym pracował od 01/03/2011 do 05/04/2011. Od 06/04/2011 do 30/04/2011 jest ponownie na zwolnieniu chorobowym. Uprzejmie proszę o informacje jak powinnam wyliczyć średnie do podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności, gdyż pierwsze 14 dni płaci pracodawca, jak powinnam wprowadzić w nieobecnościach zwolnienie chorobowe, tj z jakimi kodami aby poprawnie wyliczało się zarówno wynagrodzenie za czas przepracowany i czas niezdolności
Odpowiedz
W celu wystawienia listy płac w przypadku występowania choroby pracownika należy wprowadzić daną nieobecność do modułu NIEOBECNOŚCI z odpowiednim kodem, który jest możliwy do wyboru z listy przez nas udostępnianej, w przypadku zasiłku wypłacanego przez pracodawcę 14 dni 331 natomiast wypłacany przez ZUS 313. Średnie należy przeliczyć z ostatnich 12 miesięcy, gdzie okres obliczeniowy podstawy wymiaru zasiłku jest do wprowadzenia w danych pracownika na drugiej stronie. Należy również wprowadzić w parametrach płacowych liczbę dni i godzin roboczych na trzeciej stronie oraz ustawić twierdząco pytanie CZY AUTOMATYCZNIE DOPISYWAĆ DO SKŁADNIKÓW PŁAC NIEOBECNOŚCI znajdujące się na stronie drugiej. W parametrach płacowych na pierwszej stronie należy również zmienić zasiłek chorobowy z 80% na 100% w przypadku zwolnienia ze względu na ciążę. Komunikat FIRMA NIEUPRAWNIONA DO WYPŁATY PODANEGO TYPU ŚWIADCZENIA! występuje tylko i wyłącznie informacyjnie.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa