BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2011 rok / Kwiecień

Pytanie
Po ostatniej aktualizacji programu Buchalter mam problemy z wyliczeniem składek ZUS i eksportem do Płatnika. Program nie przenosi danych podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z czym nie wylicza składek co powoduje blędy w wyliczeniu zdrowotnego.
Odpowiedz
Proszę sprawdzić, czy w parametrach płacowych na stronie 2/5 mają
Państwo wprowadzoną kwotę maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, najprawdopodobniej nie i stąd właśnie
występujący problem.
 
Pytanie
Jak zrobić zrobić korektę do faktury RR nie mogę znaleźć miejsca na wpisanie faktury korygującej RR aby wyzerować tą błędną.
Odpowiedz
Niestety, ale w programie nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR. Proponuję ewentualnie wystawić fakturę korygującą, która znajduje się w programie. Są dwie możliwości - albo skorygować całość i wystawić nową fakturę VAT RR - albo skorygować tylko vat, w korekta vat wpisać różnicę
vatu na plusie, natomiast w przyczynie wystawienia np. błędnie policzony
vat.
 
Pytanie
Chciałabym wprowadzić fakturę wewnętrzną dotyczącą importu usług do programu BUCHALTER II. Czy jest taka możliwość i jak to zrobić (VAT musi wejść do deklaracji VAT-7 w odpowiednie miejsca jako VAT należny i naliczony).
Odpowiedz
Faktura wewnętrzna tworzy się automatycznie do dokumentu wewnątrzwspólnotowego i jest możliwość jej wydrukowania. Równoważy ona vat należny i naliczony i na wydrukach rejestrów również jest widoczna.
 
 
Pytanie
Mam zamówienie na program do dalszej odsprzedaży, proszę o informację co dalej?
Odpowiedz
Z informacji jakie posiadam wynika, że Państwo nie są naszymi dealerami, jeśli program ma być do dalszej odsprzedaży i chcą Państwo zostać naszym
dealerem proszę o przesłanie umowy dealerskiej w dwóch egzemplarzach oraz odpowiednich dokumentów, poniżej przesyłam link do naszej strony, gdzie
znajdują się dane informacje  http://www.grafsoft.com.pl/index.php/id/42/
 
Pytanie
Przy liczeniu podatku dochodowego za miesiąc wybrałam opcję bez uwzględnienia stanów remanentu. Chciałabym policzyć podatek ponownie za ten sam miesiąc z uwzględnieniem stanów remanentowych. JAK TO ZROBIĆ ? Opcje ustawione są na „pytaj”
Odpowiedz
W Opcjach Podatków należy wybrać odpowiedni miesiąc remanentu początkowego oraz uzupełnić stan remanentu wchodząc w Podatki/Remanent. Jeśli w Podatkach Opcjach na pyt. Czy uwzględniać remanenty w obliczeniach podatku dochodowego ma Pani ustawione na pytaj, po zapisaniu zaliczek program zapyta czy przy obliczeniu uwzględniać stan tabeli remanentów?
 
Pytanie
Bardzo proszę o informacje jak wprowadzić zakup i sprzedaż złomu po 01-04-2011 aby dane trafiały do właściwych wierszy deklaracji VAT-7
Odpowiedz
W celu wystawienia faktury sprzedażowej/zakupowej na złom gdzie podatnikiem jest nabywca należy wybrać typ dostawy/nabycia PŁATNIK-NABYWCA, wówczas wprowadzony towar w sprzedaży automatycznie będzie figurował jako BEZ STAWKI i na deklaracji Vat-7 wartość zostanie pokazana w pozycji 41 jako DOSTAWA TOWARÓW DLA KTÓRYCH PODATNIKIEM JEST NABYWCA, natomiast towar w zakupach wprowadzić należy ze stawką obowiązującą i na deklaracji Vat-7 kwoty pojawią się w pozycji 41,42 oraz 51 i 52.
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa