BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2010 rok / sierpień

Pytanie
Mam pytanie dotyczące deklaracji VAT 7(11) , chodzi o p.11a deklaracji VAT i poz.39,40,nowej deklaracji.Obecnie nie ma możliwości przyporządkowania bezpośrednio z rejestru zakupu zgodnie z art.28b ustawy. Czy przewidujecie w najbliższym czasie aktualizację buchaltera zgodnie z nowa wersją deklaracji Vat?
Odpowiedz

W wersji 5.08 jest możliwość przyporządkowania dokumentów na deklaracji VAT-7 v. 11 tak, aby pojawiły się one w pkt.11a - poz. 39 i 40. W tym celu należy przy wprowadzaniu dokumentu do ewidencji zakupów ustawić typ nabycia import usług oraz opcję czy odliczać vat na Art. 28b.

 
Pytanie
mam zamiar kupić urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-795CW. Czy program buchalter obsługuje to urządzenie lub drukarki Brother?
Odpowiedz
Program Buchalter II współpracuje ze wszystkimi rodzajami drukarek. Jeżeli drukarka nie posiada sterowników dosowskich, bądź jest podłączana do portu USB należy skorzystać z programu BVUSB.EXE, który wydruki te umożliwi.
 
Pytanie
Jaką wersją programu można prawidłowo otworzyć ewidencje zakupów z 2006 roku? W wersji 5.0 (wersja DOS) widzę sprzedaż, ale tabelki w zakupach są puste.
Odpowiedz
Jeśli rok 2006 został przekonwertowany do wersji 5.00 to powinny być w tej wersji te dane, jakie były w wersji przed konwersją. Proszę zatem sprawdzić jakie dane znajdują się w wersji uruchamianej plikiem Bv3.exe (v.4.9).
 
Pytanie
Proszę o informację, jak podejrzeć deklaracje vat w 2008r i latach wcześniejszych. Nowe wersje deklarcji w 2009 i 2010r spowodowały ,że nie widzę deklaracji vat w programie we wczesniejszych latach.
Odpowiedz
W najnowszej wersji programu nie ma już możliwości podglądu deklaracji VAT-7 dla roku 2008 i wcześnieszych, jest to mozliwe tylko na wersji poprzedniej, aby dotrzeć do danych należy zainstalować poprzednią aktualizację do nowego katalogu następnie odczytać archiuwm
 
Pytanie
Robiąc korektę zapisów w książce przychodów i rozchodów po zamkniętym miesiącu ( chodzi o maj) dopisując koszt do rejestru majowego i księgując go w maju po zaksięgowaniu wcześniej czerwca nadawane numery poz.księgowych mają ten sam numer (w przypadku kilku faktur w ten sposób doksięgowywanych). Czy można zmienić zasadę nadawania numeracji w książce, tj na kolejne w ciągu. Numery księgowania mają i tak bieżące numery księgowań.
Odpowiedz
W przypadku doksięgowywania pozycji w księdze nie ma możliwości zmiany zasady numeracji pozycji. Jeśli zaksięguje Pani chociażby jeden dokument w kolejnym miesiącu, program traktuje to tak, jakby poprzedni miesiąc został już zamknięty. Jeśli po doksięgowaniu kilka dokumentów ma ten sam numer, to nie ma to większego znaczenia, ponieważ po tym i tak należy posortować księgę i numeracja się zmieni.
 
Pytanie
Dlaczego nie można wystawić w Buchalterze faktury zaliczkowej.Jak rozliczyć fakturę zaliczkową w Buchalterze która została wystawiona poza programem.
Odpowiedz
W programie Buchalter nie ma mozliwości wystawienia faktur zaliczkowych, istnieje natomiast mozliwosc kontroli wpłacanych zaliczek na podstawie funkcji KASA polega to na tym, że wpisujemy zaliczkę do kasy wypełniając wszystkie dostepne pola ( w szczególności kod kontrahenta), oprócz typu źdródła dokumentów. Po wystawieniu faktury uruchamiamy kartotekę KASA. Znajdujemy zapis dotyczący zaliczki i uruchamiamy modyfikacje, z listy źródeł dokumentów wybieramy ewidencję sprzedaży. Na liście dokumentów znajdą się niezapłacone dokumenty dla kontrahenta, którego kod wpisany jest z w zapisie dotyczącym zaliczki. Znajdujemy właściwą fakturę i naciskamy ENTER. W tym wypadku kwota wpłaty nie jest korygowana.
 
Pytanie
wyszłam tak jak zawsze z programu kiedy nastepny raz chciałam otworzyć to nie miałam ikonki (wchodzę:kopmuter - buch - bve4.exe to tego nie było) Natomiast jest na pulpicie bve4.exe ale nie mogę tego otworzyć.
Odpowiedz
Proszę w takiej sytuacji ponownie zainstalować ostatnią aktualizację, wówczas problem powinien zniknąć.
 
Pytanie
jestem użytkownikiem Państwa programu Buchalter II wersja 5.08 Mam środek trwały który chcę jednorazowo zamortyzować w m-cu VII/2010 proszę o podpowiedz w jaki sposób go wpisać do ewidencji środków trwałych. Jest to środek wykonany we własnym zakresie.
Odpowiedz
Aby doprowadzić do jednorazowej amortyzacji środka trwałego należy wprowadzićgo tak, aby aktualna wartość odpisu plus wartość umorzenia zaktualizowana było równe wartości początkowej zaktualizowanej. W przypadku amortyzacji jednorazowej środek należy wprowadzić ręcznie do księgi.
 
Pytanie
Leasing samochodu osobowego od unijnego dostawcy usług - import usług wg art.28b Leasingobiorca wystawia fakturę wewnętrzną naliczając 22% VAT - przenoszone do poz. 37,39 i 38,40 deklaracji VAT-7. Ze względu na ograniczone prawo odliczenia VAT - leasing samochodu osobowego (60% nie więcej niż 6000zł).po stronie nabyć w poz. 51 i 52 deklaracji VAT-7 powinna być wykazana 60% kwoty z poz.37,39 i 38,40. program - przy zaznaczeniu art.28b - po obydwu stronach (podatek należny i podatek naliczony) pokazuje te same kwoty - przy podzieleniu na 60% - tak a na 40% nie - po obu stronach pokazuje 60% kwot, jednocześnie nie pokazując tego jako import usług. Powinien w poz. 37,39 i 38,40 deklaracji pokazać 100%, a w poz.51 i 52 pokazać 60% kwot z poz.37,39 i 38,40.np. poz. 37 i 39 - 1000zł poz. 38 i 40 - 220zł poz. 51 - 600zł (1000zł x 60%) poz. 52 - 132zł (220zł x 60%) do kpir - kol.13 - 1088zł ( 1000 netto + 88 nieodliczony VAT).Proszę o pomoc w tej sprawie.
Odpowiedz
Niestety, na dzień dzisiejszy program nie zrobi tego automatycznie. To co mogę podpowiedzieć, to najpierw należy wprowadzić do ewidencji zakupu dokument jako import usług z kwotą 1000,00 zł netto z ustawieniem przy pytaniu CZY ODLICZAĆ VAT jako Art.28b, wówczas na deklarację Vat-7 po stronie podatku należnego program przeniesie odpowiednio w poz. 37 i 39 kwotę 1000,00 zł, w  poz. 38 i 40 kwotę  220,00 zł  natomiast po stronie podatku naliczonego pozycję 51 i 52 należy skorygować ręcznie. Podczas księgowania do KPiR kwotę netto 1000,00 zł nalezy również skorygowac ręcznie o nierozliczony Vat
 
Pytanie
po uruchomieniu opcji buchalter/administrator/archiwizacja/ odczyt i wybraniu pliku ARC410.A01 utracono dane dotyczące sierpnia i lipca, czy istnieje możliwość odzyskania tych informacji?
Odpowiedz

Po każdorazowym uruchomieniu funkcji archiwizacji w podkatalogu firmy, w której funkcję tą Państwo uruchamiacie tworzy się  katalog bezpieczeństwa o nazwie BAK 00?, w którym zapisują się dane sprzed jej uruchomienia. Po wykonaniu błędnego odczytu archiwum w danej firmie mogą Państwo zrobić pewną próbę - proszę w programie utworzyć nowy katalog (tak jakbyście Państwo tworzyli nowego podatnika), następnie z poziomu dysku wejść do podkatalogu firmy odszukać katalog BAK z ostatnim numerem i jego zawartość przekopiować do nowego katalogu.Po wykonaniu tej operacji, proszę już z poziomu Buchaltera wejść do "nowej firmy" i sprawdzić czy dane się zgadzają, czyli czy są łącznie z
utraconymi miesiącami - lipcem i sierpniem. Jeśli tak proszę powtórzyć kopiowanie zawartości katalogu BAK tyle, że już do właściwego podkatalogu firmy, następnie usunąć wszystkie pliki z rozszerzeniem .mdx.

UWAGA: PROSZĘ  PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W
PROGRAMIE NALEŻY WYKONAĆ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA.

 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa