BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 
  FAQ

SZUKAJ: 
 
 


Wszystkie pytania i odpowiedzi, prezentowane na tej stronie, pochodzą z korespondencji pocztą e-mail naszej firmy z użytkownikami programu Buchalter WIN. Wszystkie teksty zamieszczone są bez zmian, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Usunięte zostały nazwiska, nazwy firm i adresy naszych korespondentów.

FAQ / Buchalter - 2010 rok / kwiecień

Pytanie
Czy w programie BUCHALTER II ,archiwizację można przeprowadzać tylko poprzez stację dyskietek 3,5", czy jest inny sposób?
Odpowiedz
Zapis archiwum może Pani tworzyć na dowolnym nośniku: pendrive, dyskietka, dysk, czy też płyta CD, z tym że płyta musi być wielokrotnego zapisu, z możliwością tworzenia na niej katalogów i system musi odczytywać ją jako dysk twardy. Po wybraniu odpowiedniego nośnika, należy utworzyć na nim katalog, którego nazwa nie będzie przekraczała 8 znaków. Następnie należy wejść w Opcje Główne programu i przy Katalog Dla Archiwum wpisać symbol, jakim system odczytuje dany nośnik, np. G: Przy zapisie archiwum program poprosi o wskazanie nazwy podkatalogu, gdzie należy wpisać nazwę identyczną jak utworzonego na nośniku. Postępując zgodnie ze wskazówkami archiwizacja powinna przebiec bezbłędnie
 
Pytanie
Proszę o informację czy Buchalter WIN działa pod win98, 2000, xp, vista, windows7. Mamy różne systemy operacyjne w komputerach i boimy sie ze tu coś moze nie grać.
Odpowiedz
Buchalter win działa pod każdym systemem operacyjnym który Pani wymieniła, tyle, że jesli Windows Vista lub Windows-7 sa 64 bitowe konieczna będzie wymiana kluczy na USB.
 
Pytanie
Mam Male pytnako pracuje na buchalter II. Do czego służy opcja „SKUP” i czy można ją jakoś księgować miesięcznie czy trzeba wtedy wypisywać ręcznie dowód????
Odpowiedz
Ewidencja ta może być wykorzystywana przy prowadzeniu sprzedaży komisowej lub działalności typu kupno-sprzedaż. Umożliwia rejestrację umów kupna-sprzedaży wraz z ich wydrukiem. Umowę kupna-sprzedaży można wydrukować. W dolnej części umowy drukują się metki. Jeśli chodzi o księgowanie nie ma bezpośredniej możliwości księgowania z modułu Skup, jeśli istnieje taka potrzeba należy księgować dowodem wewnętrznym.
 
Pytanie
Po instalacji ostatniego uaktualnienia programu Buchalter w zakładce PODATKI zniknęła zakładka VAT-7 dla 2008 roku. Wszystkie pozostałe dane dla tego roku są. Nie mogę w takim wypadku dokonać ewentualnych korekt deklaracji dla tego roku. Czy to jest błąd pliku instalacyjnego, czy może mój błąd w trakcie instalacji?
Odpowiedz
W najnowszej wersji programu nie ma już możliwości podglądu deklaracji  VAT-7 dla roku 2008 i wcześnieszych, jest to mozliwe tylko na wersji  poprzedniej, aby dotrzeć do danych dależy zainstalować poprzednią  aktualizację do nowego katalogu następnie odczytac archiwum
 
Pytanie
Mam problem który pojawił się nagle i nie wiem skąd ponieważ pracujemy we dwie na buchalterze któraś z nas coś pozmieniała. I nagle buchalter exportuje do płatnik ZUS w postaci pliku xml???? Zamiast w pliku kedu.
Odpowiedz
Od 01.01.2010 pliki eksportowane do programu płatnika sa w formacie XML i nie będą już w formacie KDU,  zmiana ta jest związana ze zmianą wersji  Płatnika na 8,01
 
Pytanie
Jestem użytkownikiem programu Buchalter Pierwsza sprawa to: Sporządzając za 2009 rok PIT-40 dla pracowników wychodzą nadpłaty lub niedopłaty podatku, które to różnice powinny być rozliczone w następnym roku w m-cu marcu.Problem polega na tym , że w składnikach wynagrodzeń brak jest takich składników t.j -dodatkowy podatek wynikając z rozliczenia za rok ubiegły -nadpłata wynikająca z rozliczenia za rok ubiegły Suma tych kwot z listy płacy winna się znaleźdź w PIT-4R w pozycji 6.dodatkowy podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły lub w pozycji 7. nadpłata wynikająca z rozliczenia za rok ubiegły.Druga sprawa to: Sporządzając PIT-4R program nie uwzględnia w poz. 12.wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku wynikającego z art. 28 ordynacji podatkowej
Odpowiedz
Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubieły oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku,  wprowadza sie bezpośrednio podczas obliczania zaliczek na PIT za miesiąc marzec, są tam pola odpowiednio opisane:
- dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubieły
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku
Po wprowadzeniu kwot w odpowiednim miejscu znajdą się one w poz. 6 i 12 w informacji o obliczonej zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy (dawniej PIT-4).
 
Pytanie
z poziomu Podatki chcąc dopisać składki ZUS pracodawcy za dany miesiąc system pokazuje 0 w podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym składka jest 0.
Odpowiedz
Prosze sprawdzić w danych wspólnika, na drugiej stronie jak jest ustawiony paramert  " czy minimalne składki na Zus" jeśli jest na T oznacza to, że podstawy do obliczenia pobierane są z parametrów płacowych str.5/5 i tu należy je uzupełnić, jesli paramert jest ustawiony N podstawy należy uzupełnić w danych wspólnika, na str. 2
 
Pytanie
proszę o informację nT importu w Acrobat Reader dok. xml. zainstalowałem wtyczkę w AR - z buchaltera zrobiłem export do katalogu plik xml. nie potrafię wczytać tego w AR.
Odpowiedz
Po uruchomieniu programu Adobe Reader proszę wejść kolejno w Plik/Otwórz a  następnie wybrać odpowiedni formularz (formularze interaktywne musi Pan wcześniej pobrać ze strony href="http://www.e-deklaracje.gov.pl">www.e-deklaracje.gov.pl i zapisać na  dysku lokalnym). Później proszę wejść w Dokument/Formularze/Importuj dane,  następnie należy wyszukać ścieżkę do podkatalogu danej firmy, gdzie znajduje się wyeksportowany plik .xml z danymi.
 
Pytanie
Spróbuję przedstawic Pani krok po kroku czynności, które wykonuję - a które nie przynoszą oczekiwanych skutków...Wchodzę w opcję PODATKI -> PIT5L -> pokazuje mi się tabela PODATEK DOCHODOWY ZA ROK 2010 - po wybraniu interesującego mnie miesiąca - korzystam z opcji znajdującej się w górnym menu OBLICZ -> pokazuje się niebieska plansza DANE DO OBLICZENIA PODATKU ZA STYCZEŃ, gdzie mam wykazane przychody, koszty i dochód za m-c styczeń -> ponieważ dane się zgadzają - korzystam z opcji F2 -ZAPISZ -> następnie pojawiają sie pytania o remanenty, o wydruk, o przelew - wszystkie te opcje nie są mi potrzebne, więc rezygnuję z nich klawiszem ESC -> i w tym momencie nadal mam zerowe wartości w tabeli PODATEK DOCHODOWY ZA ROK 2010, od początku roku....Czyli program przenosi przychody i koszty z książki podatkowej, wylicza dochód, ale nie uwzglednia tego w tabeli PODATEK DOCHODOWY ZA ROK 2010, gdzie mam same zera
Odpowiedz
W tabeli PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2010 pojawia się dochód - o ile jest, podstawa opodatkowania i wyliczona zaliczka. Najprawdopodobniej miała Pani
stratę, a dochód nie przewyższył kwoty straty, w związku z czym dane znajdujace się w w/w tabeli są zerowe. Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, to w miesiącu styczniu należy uzupełnić je ręcznie, obliczając PIT za styczeń, ponieważ nie przeniosą się one z grudnia roku ubiegłego. W kolejnych miesiącach będą już przenoszone z misiąca poprzedniego
 
Pytanie
Mam pytanie odnośnie programu księgowego Buchalter Win - wypisywania faktur - czy można wypisywac faktury VAT RR dla rolników. Mam działalnośc gdzie skupuję owoce i warzywa od rolników i muszę im wystawic FA VATRR.
Odpowiedz
W programie oczywiście jest możliwość dopisywania faktur RR. Aby dopisać taki dokument należy wejść  w Ewidencja/Zakupy/Dopisz - Faktura Vat RR.
 
Pytanie
Juz po raz drugi zdarzyło się, że fizycznie zniknęły z programu trzy elementy (tabela podatkowa, składniki i urzędy skarbowe) - w konsekwencji przestają działać funkcje które ich wymagają (np. ie można zrobić listy płac, deklaracji pit). Jaka może być tego przyczyna?
Odpowiedz
Przyczyną braku tabeli podatkowej, urzędów skarbowych czy składników do listy płac może być zainstalowanie najnowszej wersji programu do nowego katalogu, bądź wpisanie w Opcjach Głównych w Katalog kartotek wspólnych ścieżki np. do nieistniejącego katalogu. Proszę sprawdzić czy mają Państwo w tym miejscu coś wpisane, jeśli tak, a w/w/ pliki powinny znajdować się w katalogu głównym Buchaltera proszę usunąć zapis w Katalog kartotek wspólnych
 
Pytanie
Od kiedy bedzie dostepna deklaracja VAT-7 ver. 11 w programie BUCHALTER II (moj nr lic 485) Moj US wymaga w ver. 11 a w programie jest tylko ver. 10
Odpowiedz
Posiada Pan najnowszą wersję programu Buchalter 5.08, w której jest dostępna deklaracja VAT-7 v. 11. Proszę wejść w Podatki Opcje i ustawić odpowiedni wzór, należy przeliczyć deklarację od początku roku ponownie pamiętając o ręcznym uwzględnieniu przeniesień z grudnia na styczeń jeśli były
 


 
buchalter buchalter
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa